Vir deformovaných křídel

- redakce

6/2021, strana 39

Společnost H. R. G. s. r. o. vydala padesátistránkovou brožuru „DWV-B Hlavní příčina úhynu včelstev v srdci Evropy“. 

Její autor Jan Peterek v ní sumarizuje vlastní poznatky z terénního pozorování a laboratorního vyšetřování včelstev na virus deformovaných křídel genotypu B (DWV-B). Kromě toho se věnuje literatuře, kterou k této problematice prostudoval. V publikaci přináší informace k vývoji viru typu DWV-B, který v Evropě vítězí a zamýšlí se nad tím, jak jeho existence ovlivní chov včel v našich podmínkách mimo jiné v koexistenci s varroózou a nosematózou.

Jan Peterek vystudoval biomedicínu na Vysokém učení technickém Masarykovy univerzity v Brně, a od roku 2013 včelaří. Zajímá se o evoluční biologii a problémy ve včelařství hodnotí především pohledem tohoto vědního oboru.

ISBN: 978-80-88320-71-5

Titulní strana knihy DWV-B Hlavní příčina úhynu včelstev v srdci Evropy.