150. výročí včelařských spolků v ČR

Josef Šolc

6/2021, strana 43

K nastávajícímu 150. výročí založení Zemského včelařského spolku, který od roku 1957 reprezentuje Český svaz včelařů, z. s., jako spolek s více než 50 000 členy, vyjde poštovní známka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím své odborné komise pro českou známkovou tvorbu odsouhlasilo žádost předsedkyně ČSV Jarmily Machové a uložilo České poště, s. p., vydat v roce 2022 známku s odpovídajícím námětem.

Česká pošta nyní zadá tvorbu návrhu známky a doprovodných materiálů některému z našich význačných výtvarných umělců. Můžeme se proto těšit nejen na známku, ale i na příležitostné poštovní razítko a tzv. obálku prvního dne použití známky, provázející vydání každé nové pamětní emise.