Ženy pro včely

Marie Šotolová

7/2021, strana 4

Organizace spojených národů prostřednictvím UNESCO realizuje v různých přírodních rezervacích Země vědecký program Člověk a biosféra (Man and the Biosphere). Jeho součástí se nyní stala akce Ženy pro včely (Women for Bees). 

Hlavním partnerem je výrobce kosmetiky Guerlain, který tradičně využívá ve svých přípravcích včelí produkty a ochraně včel jako součásti přírody se dlouhodobě věnuje. Tváří kampaně pak je herečka a humanitární aktivistka Angelina Jolie. Odborný dohled zajišťuje včelařské vzdělávací centrum Observatoire Français d´Apidologie z Francie. Do roku 2025 absolvuje v provensálském pohoří Sainte-Baume, kde centrum působí, každoročně deset žen z pěti biosférických rezervací měsíční školení.

Během pěti let tak získá celkem 50 žen žijících v 25 přírodních rezervacích základy profesionálního chovu včel. Předpokládá se, že do projektu vstoupí ženy, které již mají s včelařením nějakou zkušenost. Jeden ze dvou hlavních cílů představuje pomoc najít zdroj obživy obyvatelkám venkovských oblastí s minimálními možnostmi zemědělské produkce.

Druhým cílem je přispět k povědomí o důležitosti včel v přírodě. V zapojených rezervacích napříč kontinenty bude ve finále umístěno 2 500 úlů osazených místními druhy a plemeny včel. Projekt bude respektovat prostředí biosférických rezervací tak, aby nově zřizované včelnice neovlivnily negativně stavy tamních opylovatelů z hlediska potravní konkurence, potenciálních změn genofondu původních včel, možného zanesení včelích nemocí a klimatických změn. Proto se projekt věnuje včelařským postupům s ohledem na regionální tradice, mj. s vědomím toho, že se včelařství dostalo nedávno iniciativou Slovinců na seznam nehmotného světového dědictví UNESCO.

Do 21. 6. 2021, kdy byl program spuštěn, proběhla studie proveditelnosti v Kambodži, Číně a Etiopii. V prvních dvou letech se kromě těchto zemí projekt uskuteční v biosférických rezervacích v Bulharsku, Slovinsku, Francii, Itálii, na Altaji v Rusku či v sopečné krajině Rwandy.

Foto Guerlain