Nizozemsko sečetlo včely

- redakce

7/2021, strana 5

Český rozhlas – Wave citoval zprávu deníku Guardian o čtvrtém sčítání včel v Nizozemsku. 

Přes 11 000 dobrovolníků vybavených seznamem nejznámějších druhů včel se vydalo do zahrad, kde po dobu půl hodiny zaznamenávalo všechny spatřené včelí druhy a počítalo jedince. Konečné číslo převyšující 200 000 exemplářů potvrdilo stabilizaci počtu nizozemských včel.

Nizozemcipřicházejí poslední dobou včelaření na chuť. Avšak entomologové varují, že by nárůst včelařů, hlavně ve městech, mohl vést k potravní konkurenci mezi opylovateli. Proto volají po větším množství kvetoucích ploch. Kvůli úbytku květnatých luk a zavádění pesticidů klesaly v Nizozemsku včelí populace už od 40. let 20. století. Vzhledem k tomu, že je tato země po USA druhým největším vývozcem zemědělských produktů na světě, je tady opylovací služba včel zásadní. Před třemi lety proto vznikla Nizozemská opylovací strategie (Netherlands Pollinator Strategy).

Problematiky včel si byla vědoma již dříve nizozemská města. Amsterdam začal na svém katastru instalovat včelí hotely, veřejné trávníky postupně nahrazovat porosty původních rostlin, přestával používat herbicidy. V porovnání let 2000 a 2015 došlo touto politikou k 45% nárůstu samotářek. Utrecht začal osévat střechy autobusových zastávek původními druhy rostlin, které lákají včely, navíc vstřebávají dešťovou vodu a prachové částice. O tomto řešení se uvažuje také v případě novostaveb.

 

Celé znění Nizozemské opylovací strategie včetně vizitek zainteresovaných organizací najdete na https://promotepollinators.org/wp-content/uploads/sites/117/2018/07/nl-pollinator-strategy-bed-breakfast-for-bees.pdf

Logo Nizozemské opylovací strategie