Celkem 81 milionů korun pro biopásy

- redakce

7/2021, strana 21

Státní zemědělský intervenční fond začal vyplácet další dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření, určená na založení a obhospodařování krmných a nektarodárných biopásů. 

Fond rozdělí mezi zemědělce 81 milionů korun. V části nektarodárných biopásů zaevidoval Státní zemědělský intervenční fond 206 žádostí. Žadatelům vyplatí 22 milionů korun. Uvedená dotace podporuje biodiverzitu ptactva, drobných obratlovců a opylovatelů v zemědělské krajině zajištěním potravních zdrojů a poskytnutím úkrytů v období, kdy je jich v zemědělské krajině nedostatek. Dotace jsou vypláceny na hektar biopásu, přičemž žadatelé musí založit biopás o požadovaných rozměrech a dodržovat předepsaný způsob obhospodařování.