Včelaření v souladu s přírodou

Marie Šotolová

7/2021, strana 33

Další včelařská příručka nakladatelství Víkend je dílem Melanie von Orlow. 

Ta je činná v berlínském spolku Hymenoptera (www.hymenoptera.de) zaměřeném na osvětu laiků s často mylnými představami o čmelácích, vosách a včelách. Je autorkou již několika včelařských knih. Novinka Včelaření v souladu s přírodou ve velkoprostorových úlech si klade otázku, jak včelařit s ohledem na včely, ale tak, aby nebolela záda. Odpovědí jsou velkoprostorové nástavkové úly s jedním plodištěm systému Dadant.

Melanie von Orlow, která vystudovala chemii a biologii, klade důraz na odborné znalosti z těchto oborů. 140stránková příručka je zvláště vhodná pro začínající chovatele včel. Kromě včelaření v kombinovaných úlech seznamuje s ošetřováním a množením včelstev. Nabízí však i nevšední návody z praxe, jako je chytání roje s lukem a šípem, anebo včelaření v přírodním voskovém díle.

ISBN 978-80-7433-306-4

Titulka knihy Včelaření v souladu s přrodou