Odkaz českého zemědělství

- redakce

7/2021, strana 33

Ministerstvo zemědělství vydalo stostránkový přehled vývoje českého zemědělství od zhruba 10. století do současnosti. 

Autor příručky JUDr. PhDr. Antonín Kubačák, CSc., se dlouhodobě zabývá zemědělskými dějinami a mj. právními aspekty držby půdy. Významnou část publikace tvoří popis zemědělství od třicetileté války do revolučního roku 1848 a poté až do dalšího historického mezníku v roce 1945. Pozornost patří také poválečné obnově, kolektivizaci a zemědělské výrobě za socialismu. Vývoj po roce 1989 je ve zkratce. Přílohu tvoří životopis významného prvorepublikového agrárníka a předsedy vlády Antonína Švehly.

            V textu jsou kontinuálně rovněž zmínky o včelařství. Celá publikace je volně ke stažení ve formátu pdf na www.eagri.cz nebo pomocí uvedeného QR kódu.

978-80-7434-600-2

Titulka knihy Odkaz českého zemědělství