Magnesia Litera 2021

- redakce

7/2021, strana 43

Dne 8. června byly vyhlášeny výsledky prestižní soutěže Magnesia Litera 2021. 

Vítězem kategorie naučné literatury se stal za knihu Desatero smyslů s podtitulem Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. O knize, která se věnuje v nemalé míře komunikaci včel, jsme vás informovali v dubnovém Moderním včelaři ihned poté, co vyšla ve spolupráci nakladatelství Argo/Dokořán.

Je nám ctí, že pan profesor patří mezi pravidelné autory našeho časopisu a za celou redakci mu k tomuto významnému o cenění blahopřejeme.

Jaroslav Petr (vpravo) přejímá Literu 2021 v kategorii naučné literatury za knihu Desatero smyslů z rukou šéfredaktora Lidových novin Petra Bušty. Snímek ze slavnostní předávání vysílaného živě programem ČT Art České televize.