BeeClim – Úspěšné včelaření v době klimatické změny

Jiří Danihlík

12/2021, strana 4

Finanční prostředky z Norských fondů v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu podpořily projekt BeeClimÚspěšné včelaření v době klimatické změny, který realizuje kolektiv pod vedením Dr. Jana Bruse a Dr. Jiřího Danihlíka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a partner projektu Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

Projekt reaguje na měnící se podmínky včelaření, meziročně narůstající počty včelařů a relativně vysoké zavčelení Česka. Nejen tyto faktory zvyšují rizika ztrát včelstev, které již od jara 2014 každoročně sledujeme v dotazníkovém šetření COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev (www.coloss.cz). Cílené vzdělávání včelařů a odborné veřejnosti je klíčem k úspěšnému a udržitelnému včelaření zohledňujícímu jak změny v průběhu včelařské sezóny, tak i prevenci rozvoje včelích nemocí.

Účelem projektu je tvorba mediálních kampaní, volně dostupných elektronických vzdělávacích materiálů, infografik a seminářů s cílem snižovat dopady měnících se klimatických podmínek na včelaření. Projekt se zaměří jak na efektivní zvládání varroózy s přihlédnutím k novým metodám, tak na hrozbu příchodu invazních druhů (např. Vespa velutina), ale také na problematiku měnící se úživnosti krajiny, nové datové zdroje a analýzy. 

Při přípravě materiálů najdou nemalé využití data získaná během osmi let monitoringu v rámci COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Díky přátelským vazbám získaným v asociaci COLOSS bude možné na základě projektu pozvat zahraniční odborníky, kteří nás obohatí o své příklady včelařské praxe a odborné znalosti dotýkající se úspěšného včelaření.

Realizace projektu začala v září 2021 a skončí v červnu 2023. Během této doby budou postupně uvolňovány vzdělávací materiály a realizovány semináře. V důsledku přímého zapojení PSNV-CZ budou vzdělávací materiály vznikat synergicky, aby co nejlépe posloužily včelařské veřejnosti.

Aktuální informace k projektu můžete najít na facebookové stránce BeeClim, webu COLOSS.cz a na stránkách Moderního včelaře. Pokud holdujete moderním technologiím, je možné sledovat také instagramový profil.

logo partnerů projektu BeeClim

Logo projektu BeeClim