Návrat čmeláků

Marie Šotolová

12/2021, strana 25

Dave Goulson v knížce Návrat čmeláků z Knih Kazda se zaujetím popisuje, jak působí na životní podmínky těchto opylovatelů měnící se příroda, jaký vliv na ně měly historické události, jak do světa čmeláků teď zasahuje člověk, který však je zároveň může ochránit. 

Nejde o školometský popis, ale o dramatické líčení. Dozvíte se, že dělnice a matka si navzájem požírají vajíčka, z nichž by se vylíhli trubci. Že kromě pačmeláků či „kukaček“ čmeláčího hnízda, mají čmeláci mnohem víc zákeřných nepřátel. Že na detekci čmeláků lze vycvičit psy, neboť alespoň v případě Quinna a Tobyho se to omezeně podařilo. Mimořádně důležitá je kapitola o komerčním chovu čmeláků a jeho odvrácené straně z hlediska životního prostředí. Nejen, že chov čmeláků je energeticky náročný, ale je to i fakt úniku chovaných čmeláků do volné přírody, kde se mohou stát hrozbou pro místní druhy.

Díky autorovu hlubokému vhledu a nadšení se na čmeláky začnete dívat úplně jinak.

Dave Goulson vystudoval biologii na Oxfordské univerzitě a v současnosti je profesorem biologických věd na univerzitě v Sussexu. Hluboký zájem o hmyz ho provází doslova od raného dětství, kdy se snažil včely, motýly a milované čmeláky přilákat k domu vlastnoručně vysázenými nektarodárnými rostlinami. Nyní má na svém kontě téměř dvě stě vědeckých článků o opylovatelích a dalších druzích hmyzu. Patří mezi nejuznávanější ochránce přírody ve Velké Británii. V roce 2006 založil oceňovanou Společnost na ochranu čmeláků (Bumblebee Conservation Trust), která se snaží navrátit do původní domoviny vyhynulého čmeláka pruhovaného, jemuž patří úvodní kapitola této třísetstránkové knihy.

ISBN 978-80-7670-044-4

Titulní strana knihy Návrat čmeláků.