Anglická včelařská terminologie

Marie Šotolová

12/2021, strana 25

 V dnešní globalizované době se včelař, který se hlouběji zajímá o nová vědecká zjištění, neobejde bez základů angličtiny. 

Jenže včelařská terminologie je v každém jazyce specifická, vyvíjí se časem spolu s oborem, a ne každý slovník včetně specializovaných ji obsahuje. Proto stojí za zmínku právě vydaná novinka Ilustrovaný glosář včely medonosné a včelařské terminologie (An Illustrated Glossary of Honey Bee and Beekeeping Terminology), kterou nabízí Britové v Nothern Bee Books (www.northernbeebooks.co.uk). V podstatě jde o miniencyklopedii s 800 krátkými definicemi z biologie včely, jejího chovu, včelích nemocí, produktů a včelařských pomůcek. Praktický je z lingvistického hlediska předmětový rejstřík a rozpis zkratek, které se v současné době vyskytují v anglicky psané odborné literatuře.

Integrální součástí knihy jsou dvě stovky kreseb a fotografií, takže jde v podstatě o včelařský ilustrovaný slovník.

Příručku sestavila hobby včelařka Sue Remenyi, jejíž jméno je spojené s publikacemi o informačních technologiích. Brožura A 5 má 200 stran a vydalo ji nakladatelství Academic Conferences & Publishing International.

Poznámka: Kromě samotné ceny a dopravného, které částku téměř zdvojnásobuje, je třeba kvůli brexitu nově ještě počítat se clem ve výši téměř dvě stě korun.

ISBN: 978-1-912764-84-6

Titulní strany knihy Ilustrovaný glosář včely medonosné a včelařské terminologie.