Mapy vývoje lesů

- redakce

12/2021, strana 42

Botanický ústav Akademie věd České republiky a Ústav pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Vltavou s podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta vytvořily soubor elektronických map, které dokumentují vývoj našich lesů. Zachycují vliv člověka na lesní porosty za posledních 7 500 tisíce let. 

Vyhotovení map předcházelo více než deset let bádání v archivech, ale i terénní práce a analýza dat. Na těchto základech stojí trojice databází: archeologická, archivní a vegetační, která může být mimořádně zajímavá pro včelaře z hlediska životního prostředí pro producenty medovice, a celé oblasti včelí pastvy.

Soubor se skládá ze 111 map uspořádaných do devíti tematických mapových sad. Mapy jsou zpřístupněné veřejnosti na http://geoportal.uhul.cz/mapy/mapyBuHist.html.

 

Ukázka výřezu z jedné ze 111 map dokumentující změny v zastoupení jedle bělokoré ve 20. století.

Ukázka výřezu z jedné ze 111 map dokumentující změny v zastoupení jedle bělokoré ve 20. století.