Včelařské publikace Organizace spojených národů

Marie Šotolová

12/2021, strana 24

Potravinářská a zemědělská organizace OSN (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) podporuje chov včel a včely samotné jako součást pestré přírody. K naplnění tohoto cíle slouží knihy, brožury a letáky, které FAO dává k dispozici na svém webu. 

Odtud si je může kdokoliv zdarma stáhnout ve formátu pdf. Některé tvoří jediný list, jiné jsou výrazně obsažnější. Všem je však společná přitažlivá grafická podoba, často v podobě vtipných kreseb a barevných fotografií. Základní jazykovou mutací je angličtina, některé jsou ještě v dalších světových jazycích, mezi něž čeština bohužel nepatří. Přesto není od věci si je stáhnout. Řada Čechů angličtinou vládne a využije ty rozsáhlejší publikace pro své studium. Letáky si lze vytisknout a mohou být také inspirací pro tvorbu vlastních materiálů, které někteří včelaři dávají účastníkům exkurzí na svých včelnicích. Přehled publikací z posledních let je na www.fao.org/publications/. My jsme vybrali pro ilustraci jen několik včelařských titulů z poslední doby.

 

pro samostudium v angličtině

Správná včelařská praxe. Praktická příručka k identifikaci a kontrole hlavních chorob včely medonosné (Apis mellifera). Řím 2020. 82 stran. Ke stažení v angličtině, chorvatštině, albánštině.

www.fao.org/documents/card/en/c/ca9182en

 

Opylovací služba v lesích. Příručka řeší ochranu opylovatelů v lesích (s přihlédnutím ke krajině) jejich vhodným obhospodařováním. Autoři Krishnan S., Wiederkehr Guerra G., Bertrand D., Wertz-Kanounnikoff S. a Kettle CJ. Řím 2020. 100 stran.

www.fao.org/3/ca9433en/ca9433en.pdf

 

Směrem k udržitelnému opylování plodin. Opatření v polním, faremním a krajinném měřítku. Autoři Gemill-Herren B., Azzu N., Bicksler A., Guidotti A. (ed.). Řím 2020. 194 str.

www.fao.org/3/ca8965en/CA8965EN.pdf

 

Opylovací služba v lesích. Řím 2021. Ke stažení v angličtině, arabštině, ruštině, francouzštině, čínštině, španělštině.

www.fao.org/3/cb4353en/cb4353en.pdf

 

Opylovatelé – 20 000 druhů samotářských včel. FAO. 2019.

www.fao.org/3/ca4656en/ca4656en.pdf

 

Med – nutriční hodnoty. Řím 2019. Ke stažení v angličtině, ruštině, francouzštině, čínštině, španělštině.

www.fao.org/3/ca4657en/CA4657EN.pdf

 

Včelí produkty. Řím 2020. Ke stažení v angličtině, ruštině, francouzštině, čínštině, španělštině.

www.fao.org/3/ca8049en/CA8049EN.pdf

Titulka knihy Správná včelařská praxe

Titulka knihy Opylovací služba v lesích

Titulka knihy Směrem k udržitelnému opylování plodin

Leták Opylovatelé – 20 000 druhů samotářských včel

Leták Med – nutriční hodnoty.

Leták Včelí produkty.

Leták Opylovací služba v lesích