Seznam článků v Moderním včelaři – ročník XVIII (2021)

- redakce

12/2021, strana 46

Odborný časopis propagující moderní a jednoduchý chov včel.

XVIII. ročník

Odborný časopis propagující moderní a jednoduchý chov včel

Vydává Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Hlavní 99, 753 56 Opatovice

(IČ 26519836), dvanáctkrát v roce.

Ev. č.: MK ČR E 14766 / ISSN: 1214-5793

Poštovní adresa redakce: Moderní včelař, Hradební 333/11, 370 01 České Budějovice

Šéfredaktorka: PhDr. Marie Šotolová

Redakce: Ing. Petr Texl, Ph.D., Ing. Lukáš Prýmas

Redakční rada: Ing. Květoslav Čermák, CSc., Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., Ing. Pavel Fiľo, Mgr. Bronislav Gruna, Mgr. Libor Hruška, Ph.D., Milan Motyka, doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., doc. RNDr. František Weyda, CSc.

Grafika: Marek Snop

Tisk: Grafotechna plus s. r. o., Praha

 

Čísla 1–12

 

Anketa 2021

Jiří Šturma 22/I

Květoslav Čermák 22/II

Jan Kolomý 22/III

Leoš Matela 26/VI

Tomáš Heller 32/VII

Robert Chlebo 26/IX

 

Apiterapie

Experiment s podáváním medu u laboratorních zvířat s diabetickou neuropatií (Petr Vomáčka) 29/IX

 

Biologie včely

Objev nové struktury na včelím žihadle (Dalibor Kodrík, František Weyda) 13/IV

Včelařská chemie III – Feromony (Miloš Kašpar) 32/V

Včely a feromonová tichá pošta (Jaroslav Petr) 22/VI

Dění v úlu v přímém přenosu (Jaroslav Petr) 26/VII

Včelařská chemie IV. – Jak to vidí včely? (Miloš Kašpar) 28/VII

Role tukového tělesa v dlouhověkosti zimní generace včel (Radmila Čapková Frydrychová) 22/VIII

Vliv jednotlivých složek včelího jedu na lidský organismus (Jakub Spurný, Daniela Horníková, Dalibor Kodrík) 19/XI

 

Editorial

Editorial (František Hubáček) 4/I

Editorial (Marie Šotolová) 4/II

Editorial (Marie Šotolová) 4/IIII

Editorial (Redakce) 4/IV

Editorial (Petr Texl) 4/V

Editorial (Marie Šotolová) 4/VI

Editorial (Petr Texl) 4/VII

Editorial (Marie Šotolová) 4/VIII

Editorial (Marie Šotolová) 4/IX

Editorial (Marie Šotolová) 4/X

Editorial (Marie Šotolová) 4/XI

Editorial (Marie Šotolová) 4/XII

 

EU a včely

Loňská medná produkce v EU (Marie Šotolová) 30/I

Společná zemědělská politika Evropské unie jako příležitost pro opylovatele (BeeLife) 39/V

 

Historie

Karel Bartůněk – průkopník fotografování včel (Jaromír Tlustý) 41/I

III. Včelařův průvodce po Praze (Libor Hruška) 40/II

Včelařova socha na noutonickém hřbitově (Jaromír Tlustý) 42/II

Samotářské včely (Josef Šolc) 43/II

Alois Tollman, závod mydlářský a včelařský, Křivoklát (Jaromír Tlustý) 40/III

Včely ve starém Egyptě (Ladislav Bareš) 40/IV

Soutěž Bee Press Photo 2021 (Redakce) 43/IV

Johann Ludwig Christ – duchovní učitel nástavkových včelařů (Heinz Lorenz, Robert Löffler) 40/VI

Povodeň v roce 1872 a včelaři (Jaromír Tlustý) 40/VI

Umění inspirované včelami (Redakce) 39/VI

150. výročí včelařských spolků v ČR (Josef Šolc) 43/VI

Pražská pastvina (Libor Hruška) 34/VII

Včely přiletěly na Letnou (Marie Šotolová) 42/VII

Medomety ve světle historického vývoje (Petr Juřák) 35/VIII

Na Brdy se po staletích vrátily brtě (Jan Sotona) 38/VIII

Josef Pastyřík, zámecký zahradník a včelař (Jaromír Tlustý) 39/IX

Replika Pečnikova včelína z Lán v Lublani (František Sentenský, Aleš Süssinger) 36/X

Nová pobočka Národního zemědělského muzea a sběr exponátů (Redakce) 41/X

Jubileum Karla Havlíčka Borovského (Marie Šotolová) 30/X

Kláty jsou hit (Marie Šotolová, Petr Texl) 38/XI

Nová muzejní expozice v kolébce kraňky (Marie Šotolová) 40/XI

Kuriózní pětihektolitrový kotel na medovinu (Redakce) 42/XI

Mistr perníkářských forem (Marie Šotolová, Petr Texl) 38/XII

Mapy vývoje lesů (Redakce) 42/XII

 

Kalendárium

Kalendárium 7/I

Přehled mezinárodních včelařských akcí v roce 2020 (Alena a Pavel Machovi) 8/I

Kalendárium 5/II

Kalendárium 5/III

Kalendárium 5/IV

Kalendárium 6/V

Kalendárium 5/VI

Kalendárium 5/VII

Kalendárium 6/VIII

Kalendárium 6/IX

Kalendárium 5/X

Kalendárium 6/XI

Kalendárium 5/XII

 

MV info

EU včelařské dotace vyplaceny (Lenka Rezková) 4/I

Změny v Metodice kontroly zdraví zvířat pro rok 2021 (Redakce) 5/I

Ocenění za studii dlouhověkých včel (Marie Šotolová) 5/I

Ministerstvo zemědělství podpoří vývoj nových včelích probiotik (Redakce) 6/I

Závěrečná konference projektu AGFOSY (Redakce) 6/I

Požehnané včely opět bodovaly (Redakce) 6/I

European Bee Award 2020 (Redakce) 4/II

Za zdravou a pestrou krajinu (Redakce) 4/II

Termosolární úl boduje (Redakce) 5/II

Unijní dotace pro včelaře v ČR (Redakce) 4/III

Včelí „kápézetka“ (Marie Šotolová) 4/III

Včelařství jako národní poklad Slovinska (Marie Šotolová, Slovenski čebelar) 4/III

Nová politika životního prostředí (Redakce) 5/III

Výše dotace 1.D za rok 2020 (Redakce) 4/IV

Atraktivita nešlechtěných rostlin a kultivarů (Redakce) 4/IV

Včelám změny klimatu nesvědčí (Redakce) 4/IV

Světový den včel a včelařů (Redakce) 4/V

Výskyt původce nákazy včel varroózy se v ČR meziročně snížil (Petr Vorlíček) 5/V

Kontaminanty byly v loňském medu v normě (Petr Vorlíček) 5/V

Loňský výskyt moru včelího plodu na jižní Moravě (Redakce) 5/V

Plochy řepky v roce 2021 (Redakce) 5/V

Lidé versus hmyz (Redakce) 6/V

Počet včelstev ve světě (Marie Šotolová) 6/V

Včelí běh (Marie Šotolová) 4/VI

Rusko přijalo včelařský zákon (Redakce) 4/VI

ApiSlovenia 2021 (Redakce) 5/VI

Ministerské dotace do včelařství (Vojtěch Bílý) 4/VII

Ženy pro včely (Marie Šotolová) 4/VII

Nizozemsko sečetlo včely (Redakce) 5/VII

Rozpačité první medobraní roku 2021 (Redakce) 4/VIII

Evropská soutěž včelařských projektů (Marie Šotolová) 4/VIII

Systém zemědělských dotací EU nově (Redakce) 4/VIII

Včelí svět vítězem soutěže Náš evropský projekt (Redakce) 5/VIII

Vyšší ochrana hmyzu v Německu (Redakce) 4/IX

Značka Regionální potravina pro med (Redakce) 4/IX

Bude včelí vosk pohánět satelity? (Marie Šotolová) 4/IX

Chutná hezky. Jihočesky (Redakce) 5/IX

Včely našly domov v Bílém domě (Marie Šotolová) 5/IX

EU dotace v přechodném období (Redakce) 4/X

Najdi svého zemědělce (Vladimír Pícha) 4/X

Zachraňte včely a farmáře (Redakce) 4/XI

Regionální potravina 2021 (Redakce) 4/XI

Včelařská expozice na Animal Techu 2021 (prym) 5/XI

Česká chuťovka (Redakce) 4/XII

Příroda si nepěkně zahrála se Slovinci (Redakce) 4/XII

BeeClim – Úspěšné včelaření v době klimatické změny (Jiří Danihlík) 4/XII

 

Nemoci včel

Varroóza pohledem veterinářky (Tereza Ptáčková) 32/I

COLOSS: Jak se nenechat vyděsit zimními spady roztočů po aplikaci kyseliny šťavelové (Jiří Danihlík) 29/I

Účinky mikrovlnného záření na spory Paenibacillus larvae (Jaroslav Bzdil, Jiří Danihlík) 32/II

Imunita a selhání matek (Jaroslav Petr) 20/IV

Zapojte se do VIII. ročníku COLOSS (Jiří Danihlík) 22/IV

Přispívají změny krajinné struktury a zemědělské technologie ke kolapsům včelstev? (František Půta, Michael Bartoš, Václav Krištůfek) 28/V

Včelstvo uhynulo s roztočem (Petr Texl) 36/V

COLOSS: Výsledky monitoringu úspěšnosti zimování včelstev 2020/21 (Jiří Danihlík) 16/VI

Až se zima zeptá, jak bylo v létě (Jaroslav Petr) 18/VI

Prvý prípad fakultatívneho parazitizmu Megaselia spp. vo včelstve na Slovensku (Rastislav Sabo, Tomáš Majchrak, Martin Staroň, Lucia Sabová) 19/VI

Prevence ztrát včelstev – monitoring úrovně varroózy (Jiří Danihlík) 18/VII

Genotypy bakterie způsobující mor včelího plodu v České republice (Jana Biová) 22/X

Kyselina šťavelová a německé zkušenosti (Alena a Pavel Machovi) 26/X

Neonikotinoidy zrychlují přeměnu krmičky na létavku (Jaroslav Petr) 32/X

Skrytá krása virů (František Weyda) 30/X

 

Právní trubec

Národní dotace v zemědělství v roce 2021 (Redakce) 40/I

 

Provozní metody

Chov včel na malých buňkách (Leopold Matela) 26/I

Včelaření v otevřených úlech (Andrzej Bielesz) 14/II

Kyselina šťavelová – známá neznámá, či neznámá známá? (Martin Staroň, Vladimíra Kňazovická, Lucia Sabová) 26/II

COLOSS: Tradiční odstranění trubčiny s jejím netradičním využitím (Jiří Danihlík) 10/III

Kvantifikace a distribuce roztoče Varroa destructor ve včelstvu (Václav Novák, Petr Texl, Dana Králová, Josef Necuda) 14/III

Včelařská chemie I. – kyselina šťavelová (Miloš Kašpar) 17/III

Jak je možné, že se med falšuje ve velkém? (Svetozár Ružička) 20/III

Víte, že…? (Marie Šotolová) 21/III

Proč měřit med (Kamila Sopková) 14/IV

Včelařská chemie II – hydroxymetylfurfural (Miloš Kašpar) 16/IV

Zabezpečení úlů proti kunám v opuštěných lokalitách (Ludvík Fabián, David Zenkl, Václav Krištůfek) 18/V

Drátkování moderního včelaře (Ondřej Matějka) 20/V

Nová metoda k potvrzení pravosti medu (Tomáš Erban) 22/V

Úspěšné včelaření s nízkonástavkovými úly (Heinz Lorenz) 14/VI

První česká iOS aplikace pro iPhony firmy Apple (Tým vývojářů PunkHive) 13/VI

Pandemie inovovala prodej ze dvora (Petr Texl) 14/VII

Dým v rukou začátečníka (Petr Kellner) 15/VII

Skladovatelnost cukerného roztoku kyseliny šťavelové (Antonín Přidal, Marian Hýbl) 12/VIII

Letní odstranění plodu – prevence i léčba varroózy (Jiří Danihlík) 13/VIII

Volba úlů z vlastní zkušenosti (Zdeněk Rezek) 16/IX

Odběr včelího jedu (Martin Staroň, Rastislav Sabo, Tomáš Majchrák, Vladimíra Kňazovická) 19/IX

Doplňování zásob při menším počtu včelstev (Petr Kellner) 12/X

Trojice včelařských poznatků (Tomáš Houček) 16/X

Úhyny a voda? (Miloš Kašpar) 18/X

Jak začít včelařit a vybrat vhodný úl (Jiří Kodet) 10/XII

 

Přečetli jsme pro vás

Včelka Meduška (Marie Šotolová) 31/I

100 let existence Včelařského spolku pro Mníšek a okolí (Marie Šotolová) 31/I

Zverolekár o včelároch a včelách (Marie Šotolová) 31/I

Přednáška Příčiny podzimních úhynů včel (Milan Šimonovský) 31/I

Novinky Přírodní zahrady (Marie Šotolová) 13/II

Staročeský perník (Marie Šotolová) 30/II

Divočina v zahradě (Marie Šotolová) 30/II

Přírodě na stopě (Redakce) 30/II

Ebersův staroegyptský lékařský papyrus (Marie Šotolová) 30/II

Jak na agrolesnické systémy (Martina Snášelová) 30/II

Projekt Nakopni sa (Peter Javorský) 30/II

Dvě tváře medu (Milan Šimonovský) 30/II

On-line kurzy ČSV (Redakce) 30/II

Metodika na celoročné ošetrovanie včelstiev proti klieštikovitosti (Redakce) 38/III

Včelaření pro každého (Redakce) 38/III

Nový druh včely objeven v Izraeli (František Weyda) 33/VI

Vir deformovaných křídel (Redakce) 39/VI

Med a řecká kuchyně (Marie Šotolová) 39/VI

Včelaření v souladu s přírodou (Marie Šotolová) 33/VII

Včelaření jako hobby (Marie Šotolová) 33/VII

Včelí úly přístupné z webu (Redakce) 33/VII

Metodika výběru opylovatelů (Redakce) 33/VII

Odkaz českého zemědělství (Redakce) 33/VII

Příručka apiturismu (Marie Šotolová) 31/VIII

Ekologie a zdraví včel (Redakce) 33/VIII

Ekosytémové služby bezobratlých (Redakce) 33/VIII

Pokles biodiverzity hmyzu (Redakce) 33/VIII

Medové pohádky s omalovánkami (Marie Šotolová) 33/VIII

Stavíme domečky pro zvířátka (Marie Šotolová) 33/VIII

NEZkreslená věda (Redakce) 10/X

Rok včelaře (Redakce) 23/XI

Zpracování ovoce a zeleniny na farmě (Redakce) 23/XI

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů (Redakce) 23/XI

Agrofilm 2021 (Redakce) 23/XI

Návrat čmeláků (Marie Šotolová) 25/XII

Anglická včelařská terminologie (Marie Šotolová) 25/XII

Včelařské publikace Organizace spojených národů (Marie Šotolová)24/XII

 

Příloha

Samolepky se včelařskými motivy V

 

PSNV info

Soutěž Bee Press Photo vyhodnocena (Marie Šotolová) 42/I

Dálková výuka oboru Včelař v Blatné (Petr Texl) 43/I

Vzpomínka na kamaráda Jana Bajzu (František Texl) 43/II

Projekt modernizace chovu včel ve vesnici Kiyebe v Ugandě pokračuje (John Vianney Sunday) 42/III

Otevřený dopis včelařských spolků Státní veterinární správě (Redakce) 43/III

Med roku 2021 (Kamila Sopková) 42/V

Chvála medu a kurz brtnictví na Horním hradě (Petr Texl) 43/VI

Chvála medu a kurz brtnictví (Petr Texl) 43/VII

Magnesia Litera 2021 (Redakce) 43/VII

Z Blatné vycházejí další včelaři (Petr Texl) 40/VIII

Nástavkář nástavkáři (Redakce) 42/VIII

Sněm PSNV-CZ (Redakce) 43/VIII

Snídaně s politiky (Redakce) 43/VIII

Tečka na závěr (Redakce) 43/VIII

Ostravský veletrh Včela!!! se vydařil (Václav Sciskala) 38/X

Brtnický kurz na Horním hradě (Hauenštejně) (Milan Motyka, Petr Texl) 39/X

Jedu v medu (Petr Texl) 41/X

Bee Press Photo podruhé (Redakce) 42/X

Za Tatianou Čermákovou (Redakce) 42/X

Med roku 2021 (Radomír Hykl) 43/XI

Zemřel Josef Novák (Petr Texl) 43/XI

Fotograf Moderního včelaře zabodoval (Redakce) 42/XII

Ediční plán XIX. ročníku Moderního včelaře 43/XII

 

Reportáž

Komerční včelaři v Pobaltí (František Texl) 38/I

Pohled do australského velkochovu (Ivan Bohátka) 34/II

Rámečky z Lilacosty (Redakce) 39/III

Cesta do země medu (Martin Gális) 30/IX

Vikýřové včelaření v kostele – jde to vůbec? (Václav Krištůfek, David Nečil, Ondřej Nečil, Matouš Nečil) 32/XI

Putování po včelařských provozech v Itálii (Miroslav Sedláček)  28/XII

 

Rozhovor

Herec a včelař Jaroslav Dušek (Rostislav Lhotský) 36/I

Medovina z Vysočiny aneb jak syn překročil tátův stín (Jiří Sláma, Petr Texl) 26/III

Úly pod hradem (Petr Mejstřík, Libor Hruška) 34/III

Rod s včelařinou v krvi (Lubomír Chramosta, Marie Šotolová, Petr Texl) 28/IV

Včelnice s úly právě jen tady a tam (Karel Šíma, Marie Šotolová, Petr Texl) 34/IV

Včelařit jinak (Norbert Poeplau, Johannes Wirz) Alena a Pavel Machovi) 19/VIII

O prázdninách za včelkami (Zdenka Nosková, Marie Šotolová) 30/VIII

Včelaření v poválečném pohraničí (Josef Stejskal, Petr Texl) 34/X

Poděbradská včelí farma zrozená v Elektru (Kateřina Šulková, Marie Šotolová, Petr Texl) 35/XI

Jak včelaří Arnošt Klukas (Marie Šotolová, Petr Texl) 15/XII

 

Téma čísla

20 let Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ

·       20 let PSNV (2000–2020) (Petr Texl) 10/I

·       Varroarezistence – setkání nových poznatků s klasickými metodami (prym) 14/I

·       Šlechtění včel na varroatoleranci v ČR – možnost, nebo utopie? (Zdeněk Klíma) 17/I

·       Včely a neonikotinoidy (Jaroslav Petr) 20/I

Opylovací služba včel

·       Dopad poklesu opylovatelů na ekonomiku (Jaroslav Lstibůrek) 6/II

·       Ovocné stromy a včely (Aneta Sulborská) 8/II

·       Opylovatelé a limity výnosů plodin za oceánem (Jaroslav Petr) 12/II

Parazitičtí prvoci včel

·       Prvoci Crithidia mellificae a Lotmaria passim u včel (František Weyda) 6/III

Dadant

·       Fenomén Dadant (Redakce) 6/IV

·       Dadantklub a Eurodadant (Josef Tlapa) 6/IV

·       Na začátku stál Charles Dadant (Marie Šotolová) 8/IV

·       Dadanty bych nevyměnil (Ondřej Matějka) 10/IV

Mobilní včelaření

·       Přemísťování včelstev (Zoltán Brokeš) 8/V

·       Kočovat – ano, nebo ne? (Redakce) 12/V

·       Přísuny včelstev pohledem ovocnářů (Michal Skalský, Ondřej Hátle) 15/V

·       Tepelný stres při transportu včelstev a matek (Jaroslav Petr) 16/V

Houby a plísně ve včelařství

·       Zvápenatění včelího plodu, stálý problém mnohých chovů (Zdeněk Klíma) 6/VI

·       Snižují houby virózy a úmrtnost včel? (Václav Krištůfek, Alena Bruce Krejčí, Karolína Svobodová, Josef Chalupský) 8/VI

·       Pomohou houby v boji proti kleštíkům? (Oleg Ditrich) 10/VI

Evoluce včelích plemen

·       Původ včely medonosné (Redakce) 6/VII

·       Nové nálezy fosilních stop včelích předků (František Weyda) 9/VII

·       Jsou otázky evoluce plemen včely medonosné objasněné? (Antonín Přidal) 10/VII

Tepelná pohoda včel

·       Tepelná pohoda včel (Petr Texl) 8/VIII

·       Mikroklima v úle (Pavel Holub) 9/VIII

Včelaření za socialismu

·       Včelařství v letech 1945–1989 pohledem historie (Marie Šotolová, Petr Texl) 9/IX

·       Věk je jen číslo (Ludmila Pavlíková, Petr Texl) 14/IX

Podnikatel versus hobby včelař

·       Podnikatel versus hobby včelař (František Texl) 6/X

·       Včelaření z profese očima Kamila Kurtina (Kamil Kurtin) 9/X

·       Asociace profesionálních včelařů, z. s. (Kamil Kurtin) 9/X

·       Sekce komerčních včelařů při ČSV, z. s. (Jiří Mohelník) 10/X

·       Učební obor Včelař v Jihlavě (Redakce) 10/X

Těžké kovy a včely

·       Těžké kovy a nervový systém včel (Jaroslav Petr) 8/XI

·       Mezinárodní projekt Kovy v rostlinách (Redakce) 10/XI

·       Včely a jejich produkty jako indikátory znečištění těžkými kovy (Jaroslav Petr) 12/XI

·       Olovo v medonosných rostlinách a tělech včel (Marie Šotolová) 10/XI

Speciality z medu a vosku

·       Neobvyklé a zapomenuté speciality z medu a vosku (Marie Šotolová) 7/XII

 

VARIA

Drahé kovy trochu jinak aneb zlato, stříbro a platina jako součást etikety (Jiří Šika) 26/V

Slavný den včelího rojení (Evžen Báchor) 23/VI

Chov a podpora včel samotářek (Vladimír Ptáček) 36/VII

Drvodělka fialová jako celebrita (František Weyda) 40/VII

Zpět k základům, zpět ke včelám (Svetozár Ružička, Helena Proková) 41/VII

Za trochu medu šel světa kraj (Redakce) 32/VIII

Očkování & včelí jed (Redakce) 34/VIII

Mezní stav je tu (Redakce) 34/VIII

Sympozium Živé zemědělství (Marie Šotolová) 36/IX

Podkrkonošská včelí zahrada (Redakce) 36/IX

V Kuchyňce je blaze (Marie Šotolová) 37/IX

Digitální makrofotografie pro včelaře (František Weyda) 40/IX

Invazní čalounice Megachile sculpturalis se blíží (František Weyda) 36/XII

Rejstřík obsahu Moderního včelaře, ročník XVIII, 2021 46/XII

 

Včelí pastva

Vrby pro včelí pastvu (Luďka Čížková) 32/III

Konference Naše příroda (Marie Šotolová) 36/III

Nová včelí móda – reflexní vestičky (Marie Šotolová) 38/III

Řepkový med pod lupou (Marta Burzyńska) 26/IV

Desatero smyslů (Marie Šotolová) 39/IV

Ohroženi hmyzem? (Marie Šotolová) 39/IV

Brouci, včely (Redakce) 39/IV

Paměť chutí (Marie Šotolová) 39/IV

Soutěž Pestrá krajina potřetí (Marie Šotolová) 18/IV

Včelí pastva na webu (Redakce) 19/IV

Akátový med pod lupou (Marta Burzyńska) 34/VI

Opylování semenných porostů pícnin (Antonín Kintl, Jiří Rotrekl, Jakub Elbl, Vladěna Ondrisková) 36/VI

Celkem 81 milionů korun pro biopásy (Státní zemědělský intervenční fond) 21/VII

Pesticidy v pylu (Redakce) 21/VII

Lipový med pod lupou (Marta Burzyńska) 22/VII

Pesticidové dilema: včely versus ptáci (Jaroslav Petr) 18/VIII

Pohankový med (Marta Burzyńska) 21/IX

Kočování na jetel inkarnát (Jana Berková, Daniel Beran) 23/IX

Integrovaná ochrana rostlin v roce 2020 (Redakce) 38/IX

Poselství kněze a včelaře (Marek Mucha) 38/IX

Vřesový med pod lupou (Marta Burzyńska) 26/XI

Med z nizozemských vřesovišť (Henk Kok) 28/XI

Výzkum k opylovací službě samotářek (Martin Šlachta) 18/XI

Jmelí nepatří jen k Vánocům (Redakce) 23/XII

 

Včelí produkty

Charakterizace medu vyprodukovaného v České republice (Vojtěch Kružík, Adéla Grégrová, Dalibor Titěra, Matej Pospiech, Helena Čížková) 16/II

Medný výnos 2020 pohledem největšího českého zpracovatele (Tisková zpráva Medokomerc, s. r. o.) 19/II

Hrozí zhroucení evropského trhu s medem? (Helena Proková) 20/II

Jubileum jediné specializované prodejny medoviny (Jiří Pouček) 16/VIII

Slovensko-rakouský projekt k určování medů (Redakce) 17/VIII

Medná snůška sezóny 2021 (Martin Roubal, Redakce) 20/X

Cesta včelího vosku (Petr Texl) 14/XI

Cena medu 2021/2022 (Redakce) 18/XI

Mládež mlsá, zubař šílí (Redakce) 18/XI

Specifické vlastnosti medu aneb jak med působí na mikroorganismy v okolí včel a člověka (Vladimíra Kňazovická, Miroslava Kačániová, Martin Staroň) 18/XII

Med v soutěži (Marek Konvičný) 20/XII

 

Věda a výzkum

Jak rozetnout gordický uzel týkající se včelaření ve městech (Magdalena Schafferová) 34/I

Nově objevené druhy včel sbírají nektar v noci (Josef Pazdera) 34/I

Pyl – klíč k tajům rostlinného rozmnožování (David Honys) 36/II

Jak je na tom imunita zimních včel? (Silvie Dostálková) 28/III

Na sršně zvířecím trusem (Jaroslav Petr) 30/III

Eusociální hmyz: Co může být klíčem k dlouhověkosti? (Radmila Čapková Frydrychová) 31/IV

Experiment s přenosem viru deformovaných křídel na včely roztoči krmenými laboratorně připraveným krmivem (Jaroslav Vomáčka) 36/IV

Otazníky nad metodami odhalujícími falšovaný med (Ole Kilpinen a Flemming Vejsnæs) 30/VI

Přelomová studie k rizikům glyfosátu (Tomáš Erban) 26/VIII

Vliv rostlinných fenolů na prodloužení věku včel a snížení toxicity pesticidů (Petr Vomáčka) 28/VIII

Jak jsou na tom evropské včely medonosné s genetickou rozmanitostí (Jaroslav Petr) 32/IX

První evropská genová banka pro včelu medonosnou (Alena Machová) 34/IX

Podle analýzy včelích tanců cestují na vsi včely za pastvou dál (Davy Falkner) 31/XI

Mikročástice s enzymem jako prevence úhynu po otravě organofosfáty (Jaroslav Petr) 34/XII

 

Začínáme včelařit v nové době

Díl I – Začínáme včelařit v nové době (Petr Texl) 24/I

Díl II – Včelí úl (Petr Texl) 24/II

Díl III – Včelí pastva (Petr Texl) 24/III

Díl IV – Sběrný oddělek (Petr Texl) 24/IV

Díl V – Sběrný oddělek (pokračování) (Petr Texl) 24/V

Díl VI – Péče o mladé včelstvo (Petr Texl) 24/VI

Díl VII – Mladé včelstvo po slunovratu (Petr Texl) 24/VII

Díl VIII – Mladé včelstvo v podletí (Petr Texl) 24/VIII

Díl IX – V září nezahazujeme klíče od včel (Petr Texl) 24/IX

Díl X – Říjen nepatří jen bilanci (Petr Texl) 24/X

Díl XI – V listopadu se budeme vzdělávat (Petr Texl) 24/XI

Díl XII – V prosinci máme novou naději (Petr Texl) 26/XII