Zpráva o činnosti Státní veterinární správy v oblasti zdraví zvířat

- redakce

7/2022, strana 21

Státní veterinární správa uveřejnila na svém webu www.svscr.cz zprávu o své činnosti v oblasti zdraví zvířat za rok 2021 včetně včel.

Mor včelího plodu

Největším zdravotním problémem byl mor včelího plodu. V roce 2021 bylo v České republice potvrzeno 63 ohnisek. Ve srovnání s rokem 2021 jde o výrazný pokles v počtu nově vyhlášených ohnisek za rok. Nejvyšší počet ohnisek byl vloni zaznamenán v krajích Zlínském a Moravskoslezském. Viz tab. 1, graf 1, mapa 1.

 

Hniloba včelího plodu

 

V roce 2021 byl na stanovištích včel v Libereckém kraji prokázán výskyt hniloby včelího plodu. Celkem byla za rok 2021 vyhlášena čtyři ohniska hniloby včelího plodu, všechny případy nákazy se vyskytly v okrese Semily. Viz tab. 2, mapa 2.

 

Varroóza

V roce 2021 byla vyšetřena zimní měl z celkového počtu 62 033 stanovišť. Ve vzorcích z 17 551 (28,7 %) stanovišť nebyla zjištěna přítomnost roztočů. Podrobnější analýza výsledků v letech 2017–2021 je uvedena v tab. 3. Vývoj intenzity varroózy v letech 2014–2021 zobrazuje graf 2. Byly sledovány ještě dvě další skupiny vzorků, a to s výsledky 3–10 roztočů a více než 10 roztočů. Toto hodnocení bylo provedeno s ohledem na vyhlášku č. 18/2018 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek, která výskyt více než 10 roztočů Varroa destructor v průměru na jedno včelstvo, zjištěného laboratorním vyšetřením směsného vzorku měli, stanovuje jako jednu z možností pro vyslovení podezření na varroózu.

 

Při kontrole výskytu varroózy nelze spoléhat pouze na výsledky vyšetření zimní měli. Je třeba pravidelně sledovat včelstva v průběhu celého roku a v případě potřeby provést jejich ošetření.

Hromadné úhyny včelstev

Případů úhynů včel hlášených jako podezření na otravu přípravky na ochranu rostlin bylo v roce 2021 celkem osm; pouze u jednoho z těchto případů byla potvrzena souvislost mezi úhynem včel a aplikací přípravku na ochranu rostlin.

 

Zdroj:

Zpráva o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2021. Informační bulletin č. 2/2022, vyd. Státní veterinární správa, Praha, 2022, s. 88–92.

https://www.svscr.cz/zprava-o-cinnosti-v-oblasti-ochrany-zdravi-zvirat-v-roce-2021/ 

Tab. 1: Počet ohnisek moru včelího plodu v letech 2016–2021

Graf 1: Výskyt ohnisek moru včelího plodu v jednotlivých krajích v roce 2018–2021.

Mapa 1: Výskyt moru včelího plodu podle jednotlivých okresů v roce 2021.

Tab. 2: Počet ohnisek hniloby včelího plodu v letech 2016–2021.

Mapa 2: Výskyt hniloby včelího plodu podle jednotlivých okresů v roce 2021.

Tab. 3: Intenzita varroózy na stanovištích v období 2017–2021.

Graf 2: Vývoj intenzity varroózy za roky 2014–2021.