Brtě na Horním hradě

Petr Texl

7/2022, strana 41

Na konci května osadili studenti oboru Včelař z Blatné spolu s účastníky loňského kurzu brtnictví na Horním hradě (Hauenštejn, okr. Karlovy Vary) dvě brtě včelstvy. Brtě vznikly vloni při kurzu. Do jedné, vydlabané ve čtyřmetrové výšce ve statném smrku pod hradem osadili oddělek za pomocí lešení. Druhou převezli z hradního nádvoří do arboreta a instalovali na mohutný pařez, odkud budou včely vylétat do údolí pod hradem. Tuto brť osadili smetencem.

Stavební návnada

Ve stropě brtí jsme pomocí špejlí připevnili ve čtyřech řadách kousky včelího díla tak, aby sice pokračovala volná stavba, ale po otevření zadních dvířek (dlužně) včelař-brtník viděl do uliček. Při této konfiguraci volné stavby brtník snadno kontroluje zdravotní stav včelstva, případně odebírá vzorky díla s plodem k diagnostickým metodám a v neposlední řadě může aplikovat do uliček doporučené veterinární léčivé přípravky během roku. Na dno lze vložit monitorovací podložku.

 

Včely v brti

V přírodě se čeká na přirozený přílet roje. V našem případě jsme po ročním čekání přírodě trochu pomohli a usadili jsme do brtí oddělek a smetenec, vždy s oplozenou a kladoucí matkou. Matka byla umístěna ve vyjídací klícce, připevněné v horní části dvířek (dluže) zevnitř, aby byla jistota, že se v brti včelstvo usadí.

K přepravě oddělku a smetence jsme použili plastové Multiboxy slovinské výroby. Tato praktická pomůcka umožňuje bezpečný převoz, případně stmelovací skladování smetence. Krmná nádoba na jeden litr tekutého krmivo se fixuje uvnitř boxu. Komerčně prodávané boxy se dají spojit ve dvojitý box pro velké smetence, jehož rozměry umožňují vložit do boxu až pět rámků jednotkové Langstrothovy míry. V našem případě jsme smetenec a oddělek přepravovali bez plástů.

 

Včely jsou klidnější

Z tříletých zkušeností chovu včel v brtích můžeme usuzovat na mírnější chování včelstva, menší rozlohu plodu a středně velkého včelstva, které je dáno objemem brtě. To koresponduje s menším rozvojem varroózy a následných virů. Včelstvo v brti má pomalý jarní rozvoj a zpravidla se každým rokem vyrojí. Staří brtníci brť otevírali pouze dvakrát v roce. Na podzim odřízli neobsednuté dolní prázdné dílo. Med těžili až na jaře v období Velikonoc, kdy již byla zaručena snůška z přírody.

 

Zamyšlení na konec

Samozřejmě jsme neušli pozornosti náhodných návštěvníků hradu a arboreta, mezi nimiž byli včelaři. „Proč to vůbec děláte, vždyť je to zakázané, co tím sledujete a komu tím prospějete,“ slyšeli jsme během přípravy brtí, nejčastěji při jejím dlabání do živého stromu. Typické zbytečné starosti českého včelařského funkcionáře... Jenže dělat něco, třeba i chybně, co je nařízeno a co propaguje establishment, nemusí každý. Současné včelařství má tolik nezodpovězených otázek, že stojí za to se věnovat „pouhému“ pozorování života včelstva, protože tak objevíme mnoho zákonitostí, které včelám umožnily přežít milióny let do dnešní doby.

Kdo se nezajímá ve včelařství pouze o profit, může navštívit v sobotu 6. srpna XVIII. ročník Chvály medu na Horním hradě, kde kromě odborných přednášek bude komentovaná procházka k osázeným brtím.

 

Novodobý brtník brť nedlabe, ale vyřeže motorovou pilou a k převozu použije rudlík. Foto Petr Texl

Postavení brtě na starý pařez s česnem směrem do údolí. Foto Petr Texl

Stavební návnada zaručí, že včelstvo bude volnou stavbu orientovat uličkami směrem k dvířkům (dlužni). Foto Milan Motyka

Stavební návnada zaručí, že včelstvo bude volnou stavbu orientovat uličkami směrem k dvířkům (dlužni). Foto Milan Motyka

Včely přelezly z boxu do dutiny brtě, když v horní části dvířek byla připevněna vyjídací klícka s matkou. Foto Petr Texl

Klíny zmenšující česno jsme instalovali kvůli případným loupežím. Po několika dnech jsme je odstranili. Foto Petr Texl

Brť osázena včelami a se zamaskovanou dlužní proti případným škůdcům. Chybí už jenom stříška proti dešti. Foto Petr Texl

Osazení brtě v živém stromě a ve čtyřmetrové výšce vyžadovalo nainstalovat lešení. Foto Petr Texl

Osazení brtě v živém stromě a ve čtyřmetrové výšce vyžadovalo nainstalovat lešení. Foto Petr Texl