Varroa destructor poprvé zachycen v Austrálii

- redakce

8/2022, strana 5

Odborná literatura donedávna uváděla, že je Austrálie jedinou oblastí, kde se nevyskytuje kleštík včelí Varroa destructor. To už neplatí. 

Foto: www.portofnewcastle.com.au/about-our-port/

Server ABC Rural přinesl zprávu o jeho prvním záchytu 22. 6. 2022 během rutinní kontroly v přístavu Newcastle (cca 150 km od Sydney) ve dvou ze šesti monitorovacích úlů. Ty jsou rozmístěny v přístavech po celé Austrálii jako součást systému včasného varování před novými škůdci. Zatím se přesně neví, odkud se Varroa destructor vzal, zda teprve z kotvící lodi, anebo zdali už je v zemi delší dobu.

V minulosti se roztoči vázaní na asijské druhy včel objevili v Queenslandu a Victorii, ale ty se podařilo vymýtit. Nynější nástup Varroa destructor u včely medonosné je mimořádně znepokojivý. Tomu odpovídá vyhlášení eradikčních a sanitárních pásem, zákaz přesunu včelstev ve státě Nový Jižní Wales a nekompromisní likvidace dotčených včelstev.

Během prvního týdne po zjištění kleštíka bylo spáleno 600 úlů a číslo denně roste. Dále se uvažuje v určitých částech eradikačních zón o aplikaci chemických prostředků, aby se zničily populace divoce žijících včel, které by mohly kleštíka přenášet.

Popsané skutečnosti už přinášejí problémy ovocnářům. Například majitelé borůvkových plantáží počítali s přistavením včelstev ke kvetoucím porostům, protože je jejich úroda na kočovných včelstvech závislá.

Očekávání budoucnosti se liší. Jedni jsou přesvědčeni, že se Australanům podaří kleštíka razantními kroky vymýtit. Druzí tvrdí, že analogicky s celým světem v Austrálii nezanikne, ale včelaři se budou muset naučit jiným, náročnějším metodám chovu včel zahrnujícím stálé zásahy proti varroóze tak, jak to zažívají včelaři na většině planety.

https://www.abc.net.au/

Přístav Newcastle. Zdroj https://www.portofnewcastle.com.au/about-our-port/