Včelí pastva v krajině

- redakce

8/2022, strana 29

Brožura Včelí pastva v krajině doc. RNDr. Vladana Ondřeje, Ph.D., z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci krátce popisuje historický vývoj naší krajiny. 

Těžištěm knihy je pak charakteristika čtyř základních typů včelařských stanovišť s ohledem na včelí pastvu. Konkrétně jde o zemědělsky využívané území, lesy, sady se zahradami a město. Příslušné kapitoly pojmenovávají problémy těchto biotopů a nabízí možnosti, jak v nich včelám potravinové zdroje obohatit a zpestřit. Kniha ukazuje vývoj včelí pastvy během celého roku. Dále představuje významné medonosné rostliny, které mají řadu dalších užitných vlastností od okrasných rostlin, ovocných dřevin až po rostliny léčivé a aromatické.

Čtenář se také seznámí s problematikou současného zemědělství, lesnictví a drobné či ekologické produkce ovoce, zeleniny a léčivek ve vztahu ke včelám a biodiverzitě. Devadesátistránkovou publikaci vydalo nakladatelství powerprint.

ISBN 978-80-7568-505-6

Titulní strana knihy Včelí pastva v krajině.