Odešel Tomáš Heller

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

8/2022, strana 43

Na konci školního roku zemřel náhle ve věku 44 let Mgr. Tomáš Heller. 

Učitel na Základní škole v Sedlčanech uplatňoval pedagogické zkušenosti také při výuce předmětu Včelí pastva při dálkovém studiu oboru Včelař na Středním odborném učilišti v Blatné. Sám včelařil a znal včelí pastvu dokonale s přesahem do současných ekologických problémů. Propagoval udržitelné včelařství, měl cit pro návrat starých odrůd nejen ovocných stromů.

Tomáš Heller byl u zrodu Spolku chovatelů včely tmavé, který vyhledával na Šumavě a v Novohradských horách zbytky původní (autochtonní) včely medonosné tmavé. V současnosti byl předsedou tohoto spolku. Včelstva choval na stanovištích v Sedlčanech a na Šumavě.

Výuka předmětu Včelí pastva v podání Tomáše Hellera měla přesah do problematiky zelených střech, druhových medů a včelích plemen, včetně zkoumání morfometrických znaků.

Tomášovou poslední aktivitou bylo mapování výskytu rostliny krvavec toten (Sanquisorba officinalis L.) na šumavských loukách. Tato rostlina spolu s mravenci travními je potřebná pro udržení populace vzácných modrásků.

Tomáši, za vše děkují včelaři, absolventi z Blatné, tmavá včela a také modrásci.

 

Tomáš Heller. Fotoarchiv časopisu Moderní včelař.