Editorial

Marie Šotolová

11/2022, strana 4

Přátelé,  včely jsou pro tuto chvíli zaléčeny, plásty narvány zimními zásobami, úly zabezpečeny. Nastal volný a slastný čas, kdy je možné přehrabovat se v knihovně. 

Nejen na policích v bytě, ale také v bibliotékách veřejných. Nejlépe se prokrastinuje v historických fondech.

Onehdy jsem takhle narazila na Čtení o včelách pro mládež odrostlejší, kterou „na základě mnohaleté zkušenosti sepsal Antonín Duda, učitel na cvičené škole c. k. ústavu učit. v Soběslavi“ roku 1874. Už jsem sice mládež hóóódně odrostlejší, ale smlsla jsem si. Tehdejší včelařské rady se ve své podstatě neliší od těch dnešních, ale ten jazykový půvab. Neodolám nesdílet s vámi potěšení z kapitoly, jak se měl včelař před sto padesáti lety zachovat s příchodem zimy.

„Včelař musí všecku čistotu na včelíně udržovati, pavučiny u oulů pilně stírati a o to se starati, aby včely snad znepokojovány nebyly… Znepokojovány mohou být ptactvem, myšmi a drůbeží. Ptactvo zaplašíme od oulů častějším vystřelením neb ověšením oulů slaměnými rohožkami… I na slepice jest dobře pozor dáti, neboť ty rády pod ouly se peleší, na ouly vylétají a tím včely znepokojují. Na včelíně hleďme pasti neb jiné líčky na myši připraviti, poněvadž myši nyní ke stavení se tlačí a podobného úkrytu vyhledávají… Kdo své včely dobře přezimovati dovede, jest mistrem včelařství.“

Abyste zůstali mistry včelařství po nastávající zimě i vy, to vám přejeme z celého srdce. Snad k vašemu včelařskému umění přispěje čerstvé vydání Moderního včelaře. Časopis s názvem Moderní sice otevíráme pasáží z předminulého století, ale řekli jsme si, že retro je dnes přímo módní, takže se titulu nezpronevěřujeme. Tak si hezky počtěte, ale teď už fakt o novinkách.

Nákres včelínu s dzierzonskými rozebíratelnými úly z Dudovy včelařské příručky pro mládež. Praha, F. A. Urbánek, 1874, s. 35.