Novela veterinárního zákona

Petr Vorlíček

11/2022, strana 4

Státní veterinární správa vydala tiskovou zprávu k novele veterinárního zákona s účinností od 1. 10. 2022, v níž specifikuje změny, které přináší. Vybíráme pasáž, která se týká včelařství.

Chovatelé včel nejsou nadále povinni hlásit případy úhynů více než 25 % včelstev. Povinnost hlášení úhynů souvisejících s podezřením na nákazu dostatečně ukládá chovateli § 11 veterinárního zákona (chovatel musí neprodleně oznámit krajské veterinární správě podezření na výskyt nákazy).

Včelař má možnost podat podnět krajské veterinární správě, pokud pojme podezření na otravu včelstev chemickými přípravky na ochranu rostlin.

Dosavadní oznamovací povinnost chovatele hospodářských zvířat (podnikatele) ohlásit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatelské činnosti je z veterinárního zákona vypuštěna. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a k němu vydaná nařízení Komise v přenesené pravomoci zakotvují povinnosti provozovatelů, mezi něž patří také povinnost chovatele hospodářských zvířat (podnikatele) registrovat svůj chov – „zařízení“. Vyjmenované typy zařízení podléhají schválení.

Zrušuje se povinnost chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje (§ 6). Zrušen je rovněž dosud používaný vzor veterinárního osvědčení.

Povinnost vyšetření na mor včelího plodu stanovené metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace před přemístěním včelstev zůstává!

www.svscr.cz/novela-veterinarniho-zakona-2022/