Další informace k projektu

- redakce

11/2022, strana 33

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., připravuje ve spolupráci se Slovenskem brožuru o biologii a tlumení sršně asijské. 

Na jejím obsahu se podílejí odborníci také z obou dalších zemí činných v projektu Erasmus+, tzn. z Rakouska a Francie. O jejím vydání vás budeme včas informovat.

V únoru 2023 uspořádá PSNV-CZ k dané problematice v Praze mezinárodní konferenci. K této příležitosti bude Téma Moderního včelaře 2/2023 věnováno právě tomuto predátoru včely medonosné.

Slovenská televize připravila pro svůj týdeník Farmářská revue ze školení ve Francii reportáž a odvysílala 1. a 15. 10. 2022, která je k dispozici v archivu pořadu na adrese https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15192/357652 (1. dí) a https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15192/361096#32 (2. díl z 16. 10. 2022).