Soutěž Věda pro zemi 2022

- redakce

12/2022, strana 4

Národní muzeum v Praze spolu s Českou akademií zemědělských věd také letos vyhlásilo soutěž Věda pro zemi o nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce z oboru zemědělských věd. 

V klání, nad nímž převzal záštitu ministr zemědělství, obhájila druhé místo bakalářská práce Martiny Hudíkové z Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární univerzity v Brně za bakalářskou práci Vybrané faktory ovlivňující vitalitu včelstva s ohledem na výskyt syndromu zhroucení včelstev.