Včelaři Libiš

- redakce

12/2022, strana 38

Protože konec 19. století byl zlatou dobou pro vznik včelařských spolků, slavíme od konce minulého tisíciletí do současnosti, co chvíli jejich významná výročí. Cti dbalé spolky při této příležitosti vydávají vzpomínkové příručky. 

Nyní nabízejí přehled své historie včelaři z obce Libiš na Mělnicku. Brožurku vydali ke svému 140. jubileu. Přehled dějin a současného dění sestavil Antonín Šlajs z tamní Základní organizace Českého svazu včelařů. U samotného počátku stál rolník z Libiše Jan Jindra, po němž je v obci pojmenovaná dokonce ulice. O vzniku spolku referoval časopis Český včelař, který ocenil, že přes silný déšť se ustavující schůze účastnilo 51 včelařů a přátel včelařství. Na adresu Včelařského spolku meziříčí Mělnického se sídlem v Obříství-Libiši, jak zněl původní název, pak časopis směřoval své „Nazdar!“ Jak pokračovala spolková činnost, to už si přečtěte v této drobné pamětní publikaci. Nás zaujalo, že když se v Libiši postavilo v roce 1930 fotbalové hřiště, bylo kolem něho vysazeno téměř 80 medonosných stromů, jako byly lípy a akáty, a 40 keřů. O něčem takovém se nám dnes může jen zdát.

V současnosti eviduje spolek téměř 300 včelstev, která dílem nacházejí pastvu v přírodní rezervaci Úpor-Černínovsko.

Titulní strana knihy Včelaři Libiš

Fotografie z roku 1912 uveřejněná v brožuře ukazuje místní včelín, který patřil Vojtěchu Hybšovi.

Půvabná je nedatovaná fotografie pravnuka zakladatele spolku Jana Jiskry malého Jiříka ve společnosti jeho kolínského dědečka s košnicí v pozadí.