Řeč včel

Marie Šotolová

12/2022, strana 39

Také v České republice uznávaný autor knih popularizujících na vysoké úrovni schopnosti včelího společenstva Jürgen Tautz přichází na evropský knižní trh s další novinkou. 

V roce 2021 vydalo mnichovské nakladatelství Knesebeck knihu Die Sprache der Bienen (Řeč včel). Před několika měsíci přišlo letos nakladatelství Springer s anglickou mutací Communication Between Honeybees s podtitulem Víc než tanec v temnotách.

Autor vychází z poznatků Karla von Frische, který odhalil mechanismus tzv. včelích tanců na plástech. Nyní však vědci popisují další způsoby včelí komunikace mimo úl. Profesor Tautz, který už se dorozumíváním včelstva částečně zabýval ve svém bestselleru Fenomenální včely, se celé problematice v nových souvislostech věnuje na 250 stranách. Stopuje dlouhou cestu poznání tohoto fenoménu lemovanou různými, mnohdy protichůdnými hypotézami, od Aristotela po Maeterlincka a přes Frische do současnosti. Cenné je, že Jürgen Tautz upozorňuje také na jevy, které teprve na vědecké vysvětlení čekají.

Lze si jen přát, aby byla kniha uvedena v brzku na český knižní trh, jak o to některá vydavatelství dle našich informací již usilují.

ISBN 978-3-95728-503-4 (německá verze), 978-3030994839 (anglická verze)

Titulní strana knihy Řeč včel.