Televizní dokument Boží včely

12/2022, strana 39

Česká televize uvedla 9. 10. 2022 v cyklu Cesty víry půlhodinový dokument Boží včely

Pořad vypráví o tom, jak včelařili a včelaří faráři. Setkáme se s teologem Karlem Sládkem. Vydáme se do brněnského jezuitského kostela Nanebevzetí Panny Marie za Vojtěchem Suchým. Ten poté, co tu představí mariánský medailon s košnicí a včelami symbolizujícími sladkost Božího slova a souvztažnost symboliky Panny Marie jako Královny nebes a matky včelstva, nás zavede na svou včelnici ke stáčení medu. Další protagonistkou je farářka Sandra Silná z Husova sboru v Botanické ulici v Brně, která na farní zahradě chová dvě včelstva, avšak ta letos nepřežila zimu. Filmaři zavítali ještě do augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde chov včel založil Gregor Johann Mendel. Včelám se tu daří také dnes, jak o tom čtenáři vědí díky Vladimíru Ptáčkovi, který je průvodcem po Mendelově včelínu i na obrazovce.

Všichni se shodují na tom, že včely vedou k prohloubení duchovního života, protože člověk nemá jen přírodu využívat, ale také o ni pečovat a brát si z ní příklad. Pořad je volně přístupný v archivu České televize na adrese www.ceskatelevize.cz/porady/anebo přes uvedený QR kód.

Medailon se zpodobněním Madony a košnic se včelami v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie (Kozí ul. 8, Brno) nese řadu symbolických významů.

Římsko-katolický kněz Vojtěch Suchý u svých včelstev.

Farářka Československé církve husitské Sandra Silná o včely sice přišla, ale příští rok chce chov obnovit.