Seznam článků v Moderním včelaři – ročník XIX (2022)

- redakce

12/2022, strana 50

XIX. ročník

Odborný časopis propagující moderní a jednoduchý chov včel

Vydává Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., Hlavní 99, 753 56 Opatovice

IČ 26519836, dvanáctkrát v roce

Ev. č.: MK ČR E 14766 / ISSN: 1214-5793

Poštovní adresa redakce: Moderní včelař, Hradební 11, 370 01 České Budějovice

Šéfredaktorka: PhDr. Marie Šotolová

Redakce: Ing. Petr Texl, Ing. Lukáš Prýmas

Redakční rada: Ing. Květoslav Čermák, CSc., Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., Ing. Pavel Fiľo, Mgr. Bronislav Gruna, Mgr. Libor Hruška, Mgr. Alena Machová, MBA, Ph.D., Milan Motyka, doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., doc. RNDr. František Weyda, CSc.

Grafika: Marek Snop

Jazyková korektura: Mgr. Hana Gruntorádová

Inzerce: Mgr. Sandra Kotingová

Tisk: Grafotechna plus, s. r. o., Praha

 

Čísla 1–12

 

BIOLOGIE VČELY

O původu včely medonosné (Jaroslav Petr) II/23

Role mikrobiomu včel (Bruno Sopko, Tomáš Erban) II/24

Včelí virom v popředí vědeckého zájmu (Dominika Kadlečková, Ruth Tachezy, Tomáš Erban) VII/29

Zajímavosti o žihadlech blanokřídlých (Dalibor Kodrík a kol.) VIII/26

 

EDITORIAL

Editorial (Marie Šotolová) I/4

Editorial (Marie Šotolová) II/4

Editorial (Marie Šotolová) III/4

Editorial (Petr Texl) IV/4

Editorial (Marie Šotolová)) V/IV

Editorial (Marie Šotolová) VI/4

Editorial (František Weyda) VII/4

Editorial (Marie Šotolová) VIII/4

Editorial (Lukáš Prýmas) IX/4

Editorial (Marie Šotolová) X/4

Editorial (Marie Šotolová) XI/4

Editorial (Marie Šotolová) XII/4

 

HISTORIE

Mezinárodní konference o zemědělských muzeích (Marie Šotolová) I/38

Úl medu nepotí (Jan Turč) II/38

Včely a konopí (Jitka Kateřina Trčková, Jan Vít) II/40

Konopí včelám prospívá (Marie Šotolová) II/40

Kdo šetří, má za tři, kdo hospodaří, tomu se dobře daří (Milan Vojtěch) II/41

Nová včelařská expozice (Redakce) IV/42

Causa falešného medového másla (Jaromír Tlustý) V/42

Historie Hoffmanova rámku (Heinz Lorenz, Robert Löffler) VI/38

Dědictví Karla von Frische (Jaroslav Petr) VI/38

Metodika pokusů Karla von Frische (Stanislav Novotný) VI/40

Památce Emanuela Tocháčka (Marie Šotolová) VII/38

O včelách a skanzenu (Marie Šotolová, Petr Texl) VII/39

Brtě na Horním Hradu (Petr Texl) VII/41

Chvála medu (Redakce) VII/43

Falšování medu v předminulém století (Jaromír Tlustý) VIII/39

„Jak dlouho ještě budeme mít ze včel radost?“ (Václav Krištůfek) IX/39

Kouřim? Super! (Marie Šotolová, Petr Texl) X/40

Školní včelařské obrazy se včelami (Marie Šotolová) XII/44

 

KALENDÁRIUM

Kalendárium I/5

Přehled mezinárodních včelařských akcí ohlášený na rok 2022 (Alena Machová) I/5

Kalendárium II/5

Kalendárium III/5

Kalendárium IV/6

Kalendárium V/6

Kalendárium VI/6

Kalendárium VII/6

Kalendárium VIII/6

Kalendárium IX/6

Kalendárium X/6

Kalendárium XI/6

Kalendárium XII/5

 

MV INFO

Cena medu v USA (Kelvin Adee) I/4

Věda fotogenická (Redakce) I/4

Z trhu stažen med s antibiotikem (Petr Vorlíček) I/43

Změny v Metodice kontroly zdraví pro včely pro rok 2022 (Redakce) I/43

Včelařská dotace z prostředků Evropské unie (Michal Barbuš) II/4

Nejlepší fotograf přírody (Marie Šotolová) II/4

Brtnický výzkum v Baškirii (Marie Šotolová) II/4

VIII. mezinárodní jarní seminář nástavkového včelaření (Redakce) II/6

Dotace 1.D (Redakce) III/4

Bilance Státní veterinární správy za rok 2021 (Marie Šotolová) III/4

Včelařské eurodotace za rok 2021 (Michal Barbuš) IV/4

Hrr na mor (Redakce) IV/4

Jihomoravský kraj podpořil soutěží zdravou krajinu (Jaroslav Bajko) IV/5

Cihla nebo hotel? (Redakce) IV/5

Kontroly chovatelů včel (Zdenka Majzlíková) V/4

Monitoring cizorodých látek v medu (Petr Majer) V/4

Slovinská mezinárodní fotosoutěž (Redakce) V/5

Diskuse k připravovanému slovenskému zákonu na ochranu zvířat 4 (Redakce) VI/4

Termosolární úl opět zvítězil (Redakce) VI/4

České medoviny bodovaly v Polsku (Redakce) VI/5

Stromy pro včely (Marie Šotolová) VII/5

Mendel ti to osladí (Redakce) VII/5

Varroa destructor poprvé zachycen v Austrálii (Redakce) VIII/5

Mezinárodní den medoviny (Redakce) VIII/5

Chutná hezky. Jihočesky. (Redakce) VIII/5

Značku Regionální potravina získaly zatím dva medy (Redakce) IX/5

Značka Regionální potravina pro další medové výrobky (Redakce) X/4

Včelpo v insolvenci (Redakce) X/5

Novela veterinárního zákona (Petr Vorlíček) XI/4

Otevřený dopis Českého svazu včelařů, z. s., vládě (Redakce) XI/5

Krušnohorský med je Regionální potravinou (Redakce) XI/5

Soutěž Věda pro zemi 2022 (Redakce) XII/5

 

NEMOCI VČEL

Proč je důležité znát agresivitu kmenu Paenibacillus larvae (Tomáš Erban) I/16

BeeClim: Včely a měnící se klima (Petr Texl) I/18

Stop Vespa velutina: Než bude pozdě (Helena Proková) I/20

Španělské a portugalské zkušenosti se sršní asijskou (Jiří Danihlík) I/23

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022 (Redakce) II/29

Také včely se chrání proti nákaze společenským odstupem (Jaroslav Petr) II/30

Houba vyšlechtěná k tlumení varroózy (Jaroslav Petr) III/25

Chitosan s kyselinou mléčnou léčí rány včel (Petr Vomáčka) III/25

Ve znečištěném ovzduší včely necítí květy (Jaroslav Petr) IV/36

Zapojte se do IX. ročníku COLOSS (Jiří Danihlík) IV/35

Vyšší meziroční výskyt kleštíka včelího (Petr Vorlíček) V/28

Představuje kleštík Varroa underwoodi další nebezpečí pro naše včely? (František Weyda) V/28

Mor včelího plodu na severní Moravě aktuálně (Redakce) V/30

Sršeň mandarínská fakticky a bez paniky (Michal Perlík, Václav Krištůfek) V/30

K čemu je včelaři dobré znát sršní feromony (Jaroslav Petr) V/33

Evropa začala sledovat mikroplasty (Redakce) V/33

Ošetřování včelstev pomocí thymolu, technických a zootechnických opatření (Jiří Šturma) VI/24

Včely rezistentní k varroóze prošly důležitým testem (Jaroslav Petr) VI/27

Zpráva o činnosti Státní veterinární správy v oblasti zdraví zvířat (Redakce) VII/21

Veterinární ústav k Ekopolu, Apidezu a Bisanaru (Jiří Bureš) VIII/41

Šíří se nová varianta viru deformovaných křídel (Jaroslav Petr) IX/22

Nová evropská norma pro veterinární léčiva ovlivňuje včelaře (Alena Machová) IX/24

Smutný příběh se smutným koncem (Dalibor Titěra) IX/27

Nové metody ochrany včel před mikroorganismy (Krystian Marszalek, Piotr Marszalek) X/32

Mor včelího plodu pod mikroskopem za využití proteomiky (Tomáš Erban) XI/24

Národní včelařská konference k moru včelího plodu (Rostislav Ovčarik) XII/24

 

PRÁVNÍ TRUBEC

Legislativní ochrana včelstev při aplikaci postřiků (Hynek Míka) V/40

 

PROVOZNÍ METODY

Včelařím pro radost! (Arnošt Klukas) I/12

Testování kvality vosku stanovením jeho teploty tuhnutí (Alena Bruce Krejčí, Karolína Svobodová, Václav Krištůfek) II/16

K výběru úlu (Vladimír Ptáček) II/19

Jak na mezistěny šetrněji (Martin Bordovský) III/32

Mravenčí trápení (Alena Bruce Krejčí, Václav Krištůfek) III/34

Praktické zkušenosti s přelarvováním (Arnošt Klukas) IV18/

Tavení vosku s přepážkou MaBo (Martin Bordovský) IV/20

Nová sklenice Med 770 ml (Petr Sedláček) IV/21

Chov matek pomocí systému Jenter (Alena a Pavel Machovi) V/14

Včelařská chemie V – Esenciální oleje (Miloš Kašpar) V/17

Biotechnická metoda odběru zavíčkovaného plodu (Juraj Toporčák, Pavel Fiľo, Dominika Trvalcová) VI/14

Materiály používané při lepení opalitové značky včelí matky (Martin Staroň) VI/18

Udržitelné včelaření v podhůří Krkonoš (Jan Pšenička) VII/16

Chov matek Jiřího Strnada (Lukáš Prýmas, Marie Šotolová, Petr Texl) VIII/12

Kvantifikace některých rámkových měr (Michal Červinka) VIII/14

Past na roztoče (Antonín Kintl, Julie Sobotková, Karel Vejražka) VIII/16

Tlumení varroózy bez tvrdé chemie – jde to! (Ivan Doubrava) IX/12

PIN test pomocí „výmarského jehlového razítka“ (Alena Machová) X/18

Kam s ním? (Petr Kellner) XI/18

Staré dobré výkluzy (Petr Texl) XII/16

 

PŘEČETLI JSME PRO VÁS

Génius včelstva (Redakce) I/15

Včelařka (Redakce) I/15

Planeta hmyzu (Redakce) I/15

Byl jednou jeden úl (Redakce) I/15

Včely medonosné a jejich tajemný život v lese (Redakce) II/31

Včelí kniha (Redakce) II/31

Zimní včely (Redakce) II/31

Vít Marada a jeho včelaření se Sklenarkou (Milan Šimonovský) II/31

Jak zachránit včely (Marie Šotolová) III/31

Vliv pesticidů na samotářky (Marie Šotolová) III/31

Metodika podpory populací samotářských včel v agroekosystémech (Martin Šlachta) III/31

Apiterapie: léčení včelími produkty (Redakce) V/34

Ekologické zemědělství v České republice 2020 (Marie Šotolová) V/34

Super Formulas (Marie Šotolová) V/34

História prírody (Marie Šotolová) V/35

Moje medová kuchařka (Redakce) V/35

Rozhlasový Meteor k včelám (Redakce) V/35

Sbírkové včelí úly (Marie Šotolová) VI/23

Francouzské včely v srdci Prahy (Marie Šotolová, Petr Texl) VII/34

Zahrada tisíce včel (Petr Kellner) VII/36

Se včelaři o včelách (Milan Šimonovský) VII/37

Včelí pastva v krajině (Redakce) VIII/29

Zahrada jako včelí ráj (Redakce) VIII/29

Příhody včeličky Emičky (Redakce) VIII/29

Sladký život (Redakce) IX/38

Tichá Země (Marie Šotolová) X/34

Nemoci včel (Redakce) X/34

Umělecká díla inspirovaná Mendelem a včelami na webu (Redakce) X/34

Včelař Jan Kolomý (Milan Šimonovský) X/34

Včelaření vstřícné ke včelám (Ivan Černý) XI/34

100 let prachatických včelařů (Marie Šotolová) XI/34

Brtníkův rok (Redakce) XI/34

Rok se včelami (Redakce) XII/38

Víkendový včelař (Redakce) XII/38

Včelaři Libiš (Redakce) XII/38

Řeč včel (Marie Šotolová) XII/39

Vůně medu (Redakce) XII/39

Televizní dokument Boží včely (Redakce) XII/39

 

PŘÍLOHA

Morfologický a anatomický miniatlas včely medonosné (František Weyda) V

Běla mezi včelami (Zpěvníček & Domalovánky) Divadelní soubor J. K. Tyl XII

 

PSNV INFO

Přihlášky na dálkové studium oboru Včelař v Blatné (Petr Texl) II/43

Bee Press Photo a Bee Art 2022 (Redakce) IV/43

Letní školy nástavkového včelaření (Redakce) IV/43

Sněm PSNV-CZ (Redakce) IV/43

Med roku 2022 (Kamila Sopková) V/46

Jarní seminář v Nepomuku (Redakce) V/47

Gratulace Dymáku (Redakce) VIII/42

Konference Mendel včelařem (Redakce) VIII/42

Odešel Tomáš Heller (Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ) VIII/42

Chvála medu ve znamení nejen brtí (Redakce) X/42

XI. ročník Moravské včelařské školy (Radomír Hykl) X/42

Nový katalog prodeje ze dvora (Redakce) X/43

Novela veterinárního zákona (Redakce) X/43

PSNV CZ vyzývá ke snížení pesticidů (PSNV-CZ) XI/38

Finále Medu roku 2022 (Redakce) XI/42

Bee Press Photo (Redakce) XI/43

 

REPORTÁŽ

Za včelími matkami do Austrálie (Ivan Bohátka, Natálie Bohátková) I/36

Malý pohled na včelařské farmy v Maďarsku (Tomáš Moravec) IV/40

V Maroku za včelou saharskou I (Ladislav Židoň) VI/20

V Maroku za včelou saharskou II (Ladislav Židoň) VII/32

Včely v Africe (Jakub Jahl) VIII/30

Je libo čokoládu Milka, anebo med z alpské růže? (Milan Motyka) IX/18

Včelařství Apicoltura Cristofori Mauro (Petr Texl) IX/28

Biofach a Vivaness 2022 (Marie Šotolová) IX/34

Arménští včelaři umí překvapit (Pavel Fiľo, Róbert Chlebo) X/30

Včelařské dědictví Cévennes (Ladislav Židoň) XI/26

Včelín osvícené vévodkyně (Libor Hruška) XII/31

 

ROZHOVOR

Včelaři mají nového ministra (Redakce) IV/8

Jak válka na Ukrajině zasáhla do včelařského života (Václav Krištůfek) V/20

Netradiční včelařství Tomáše a Lucie Görigových (Petr Texl) V/36

Ochucené medy hodnotili blatenští studenti (Redakce) V/39

Když Čech včelaří v Americe (František Weyda) VI/36

Včelaření na řeckém Samosu (František Weyda) VIII/24

Jak se žije včelařským obchodům (Marie Šotolová, Petr Texl) VIII/33

Včely, co mají práce nad hlavu (Marie Šotolová, Petr Texl) X/28

Jak se včelaří v Ratměřicích (Marie Šotolová, Petr Texl) XI/35

Začalo to zajímavě (Evžen Báchor) XII/36

 

TÉMA ČÍSLA

Dezinfekce ve včelařství

Dezinfekce ve včelařství (Petr Texl) I/8

Dezinfekce ve zpracovnách včelích produktů (Eva Cipínová) I/10

Dezinfekce při výrobě medoviny (Jaroslav Lstibůrek) I/11

Dvoumatečné včelstvo

Dvoumatečné včelaření v profesionálním včelařském provozu (Bronislav Gruna) II/7

Dvoumatečné včelaření – realita, nebo utopie? (Petr Texl) II/10

Budou dvoumatečné provozní metody pro naše včelaře běžné? (Redakce) II/13

Včelnice nebo včelín?

Včelnice, nebo včelín? (Václav Novák) III/7

Co včelař to originální včelín (Petr Kellner) III/11

Včelín či včelnice? Znám oboje. (Vladimír Ptáček) III/14

Obnova včelína v Malovidech (Vojtěch Ertl) III/17

Včelíny ve Slovinsku (Petr Texl) III/19

Úl zvaný sluneční (Alena Machová) III/22

Miniúly

Úvodem k tématu Miniúly (Redakce) IV/10

Miniplus (Milan Motyka) IV/10

Včelaření v Minioptimalu (Miroslav Křížek) IV/12

Minioptimal – úl pro nejmenší biologicky hodnotná včelstva (Vladimír Ptáček) IV/15

Včelí výživové doplňky

Včelí výživové doplňky (Petr Texl) V/8

Efekt náhražek pylu na včely a včelstva (Jaroslav Petr) V/9

Zkušenosti s přísadami do včelího krmiva (Alexander Barkov, František Sentenský) V/11

Úhyny 2022

COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 2021/2022 (Jiří Danihlík) VI/8

Bude letos úhynový rok? (Bronislav Gruna) VI/10

Jak ovlivňuje počasí nemoci a úhyny včel (Jaroslav Petr) VI/13

Mendel a šlechtění včel

200 let od narození objevitele podstaty dědičnosti (Květoslav Čermák) VII/8

Využití genetiky v plemenitbě včel (Květoslav Čermák) VII/12

Dvacet let na Mendelově včelnici (Vladimír Ptáček) VII/14

Kontrola kvality medu

Domácí kontrola kvality medu (Tereza Škorpilová) VIII/8

Precizní včelaření

Precizní včelaření (Petr Texl) IX/8

Propolis

Nedoceněný propolis (Petr Texl) X/8

Kvalitativní znaky propolisu (Tereza Škorpilová, Vojtěch Kružík) X/10

Propolis známý i neznámý (Monika Jindrová) X/13

Odhalené tajemství červeného propolisu (Jaroslav Petr) X/17

Apimondie 2022

Apimondie 2022 (Redakce) XI/7

Postřehy z Apimondie očima Pavla Fiľa XI/7

Postřehy z Apimondie očima Aleny Bruce Krejčí XI/12

Postřehy z Apimondie očima Ivana Černého XI/15

Postřehy z Apimondie očima Jana Pšeničky XI/17

Slovensko nejúspěšnější zemí na Apimondii 2022 (Redakce) XI/17

Svíce

Svíce, víc než knot a vosk (Marie Šotolová) XII/6

Cesta k rolovaným svíčkám (Alena Machová) XII/8

Na skle voskované (Martin Staroň) XII/14

 

VARIA

Hostivařský Včelín studia HAMR (Libor Hruška) I/39

Bzukot včel černý na bílém (Marie Šotolová) V/45

Řekni mi, jaký máš úl a já ti povím, kdo jsi (Jiří Němec) VI/28

Návrat včel do pražských lesů (Kateřina Jeníčková, Petra Fišerová) VI/32

Včela letí do světa (Milan Vojtěch) VI/34

Mobilní aplikace Chytrý včelař (Vít Zaoral) VIII/18

Běla mezi včelami (Marie Šotolová) VIII/38

IMYB 2022 Praha (Naďa Pízová, Jiří Píza) IX/32

Mohou včely tvořit umění? (Milan Kreuzzieger) IX/42

Mizející kouzlo španělských včelnic (Libor Hruška) X/36

Film The Pollinators na Zemi na talíři (Jaroslav Bajko) X/38

Ignorovat 350 000 spolubydlících nelze (Redakce) X/39

Jak na sršeň asijskou (Václav Novák) XI/30

Další informace k projektu (Redakce) XI/33

Současné problémy českých profi včelařů (Marie Šotolová, Petr Texl) XII/18

Když se urodí nápad, je to radost (Marie Šotolová) XII/21

Volná stavba a přírodní včelařství (Petr Koc) XII/37

Fotem roku se staly včely (Redakce) XII/40

Reakce na článek Brtě pro budoucnost (Redakce) XII/41

 

VČELÍ PASTVA

Svazenkový med pod lupou (Marta Burzyńska) I/30

Včely a solární elektrárny (Jaroslav Petr) I/32

Evropský projekt MOVING H2020 a bio med (Diana Surová, Pavel Fiľo) I/42

Mák vlčí – plevel a zdroj pylu (Antonín Kintl, Zuzana Kubíková) II/32

Gregor Johann Mendel a medonosná vegetace (Vladimír Ptáček) II/36

Dva miliony medonosných rostlin do roku 2030 (Marie Šotolová) II/35

Ořechový sad pro podporu opylovatelů (Jaroslav Bajko) III/36

Zlatobýlový med pod lupou (Marta Burzyńska) III/38

Praha kvete (Marie Šotolová) III/40

Nektar a opylení: zákon nabídky a poptávky (Jaroslav Petr) III/42

Pestrá krajina počtvrté (Marie Šotolová) III/43

Vliv aplikací herbicidů a fungicidů na včely (Aneta Bokšová, Jan Kazda, Martina Stejskalová, Jiří Provazník) IV/22

Ochránci přírody k invazním druhům (Marie Šotolová) IV/33

Pokles plochy sadů (Redakce) IV/34

Oáza v úrodném Polabí (Evžen Báchor) IV/34

Opatření na podporu samotářských včel v zemědělských ekosystémech (Martin Šlachta, Ondřej Cudlín, Pavel Cudlín, Vladana Procházková) VIII/35

Zahrada milovaná opylovateli (Marie Šotolová) IX/19

Tvar květů má vliv na nákazu hmyzích opylovatelů parazity (Jaroslav Petr) IX/30

Na původu záleží… (Redakce) IX/39

Včely poznávají květy podle barevných vzorů (Jaroslav Petr) XI/37

A co včely, mají se kde pást? (Petr Texl) XII/42

 

VČELÍ PRODUKTY

Od kvality medu k medovině (Jaroslav Lstibůrek) II/20

Prodej medu ze dvora pohledem státního veterinárního dozoru (Pavel Texl) II/22

Nová metodika pro identifikaci amyláz (Tomáš Erban) III/24

Odhad letošních cen medu (Jan Mazáč) V/12

Mykocenózy včelích produktů (Zuzana Barboráková, Lenka Jánošíková, Vladimíra Kňazovická, Dana Tančinová, Zuzana Mašková, Jana Maková, Viktória Uzsáková) VII/26

Nové přístupy v hodnocení kvality medu: HMF a dikarbonylové sloučeniny (Kristina Kukurová a kol.) IX/15

Medovicový med z jehličnanů pod lupou (Marta Burzyńska) IX/16

Fermentované včelí produkty a jejich příznivé zdravotní účinky (Kristína Kukurová, Zuzana Ciesarová, Janka Kubincová, Eugen Kiss, Stanislav Baxa) X/22

Brtě pro budoucnost (Marie Šotolová, Petr Texl) X/24

Podpoří UNESCO baškirské brtě? (Rustem Abuzarovič Iljasov) X/26

Co prozradí DNA z medu (Jaroslav Petr) X/27

Evropský trh s medem (Alena Machová) XI/22

Med z medovice na listnáčích pod lupou (Marta Burzyńska) XI/29

 

VĚDA A VÝZKKUM

Místo včelařské problematiky ve velkých výzkumných projektech (Ľubica Rajčáková, Vladimíra Kňazovická, Jaroslav Gasper, Martin Staroň) I/34

Hmyzomorky nemoří jen včely (Oleg Ditrich) IV/37

Čmeláčí med potravinovou raritou a prostředkem pro porozumění eusociality (Tomáš Erban) VI/32

Za včelí touhy může dopamin (Jaroslav Petr) VII/31

Přijetí mateřích misek s larvičkami a výtěžnost mateří kašičky u včelstev s rozdílným čisticím pudem (Petr Vomáčka) VIII/22

Vědecký program Apimondie 2022 (Redakce) XII/32

 

VIVAT APIDOLOGIE

Díl I – Apidologická studia v jihočeské metropoli (Dalibor Kodrík, František Weyda) I/26

Díl II – Olomoucká biochemie s geoinformatikou směřuje k včelařskému výzkumu i praxi (Jiří Danihlík a kol.) II/26

Díl III – Masarykova univerzita (Pavel Hyršl a kol.) III/26

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (Jana Prodělalová) III/29

Díl IV – Apidologie na FAPPZ České zemědělské univerzity v Praze (Jaroslav Havlík, Dalibor Titěra) IV/26

Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., v Dole (Dalibor Titěra) IV/29

Genetická laboratoř Pekařov (František Kašpar) IV/32

Díl V – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Tereza Škorpilová) V/22

Česká zemědělská univerzita v Praze (Redakce) V/24

Díl VI – Seminář k chovu včel na Ústavu etnologie (Marie Šotolová) VI/22

Díl VII – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha (Tomáš Erban) VII/24

Díl VIII – Česká zemědělská univerzita a Včelstva Online (Jan Bartoška, Aneta Bokšová, Jan Kazda) VIII/20

Díl IX – Karlova univerzita mapuje změny krajiny (Marie Šotolová) IX/20

Díl X – Včely pro radost (Marie Šotolová, Petr Texl) X/20

Díl XI – Od genetiky k epigenetice včel (Roman Hobza) XI/20

Díl XII – Život včel jako inspirace pro výuku etiky a spirituality (Karel Sládek) XII/22