Věda fotogenická

- redakce

2/2023, strana 4

Už podeváté vypsala Akademie věd České republiky fotosoutěž pro své zaměstnance Věda fotogenická. 

Porota posuzovala téměř 250 fotografií a videí 90 autorů z více než poloviny akademických pracovišť. V kategorii Vědci a dobrodružství, kde snímky zachycují dobrodružné chvíle, s nimiž se vědci setkávají v práci a ve volném čase, získalo třetí místo Okno poznání s podtitulem Roj včel ve vás probouzí myšlenku na nesmrtelnost včelího superorganismu. Jejím autorem je Ing. Václav Krištůfek, CSc., z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích. S dalším snímkem z rojení včel se dostal do semifinále hlavní kategorie soutěže. Že je Václav Krištůfek nadšeným včelařem, je zřejmě zbytečné dodávat.

Galerie fotografií a více informací na http://www.vedafotogenicka.cz/.

Okno poznání. Foto Foto Markéta Kubátová. Námět a aranžmá Václav Krištůfek, který je na snímku.