Evropská petice pro lepší život včel

Petr Kellner

2/2023, strana 5

Moderní včelař průběžně informoval od roku 2020 o občanské iniciativě Zachraňme včely a farmáře (Save Bees and Farmers). 

Ta vyzývá Evropskou unii k omezení syntetických pesticidů, zasazuje se o plodnou půdu, čistou vodu, kvetoucí přírodu, biologickou rozmanitost a o zdravé potraviny. Unie by proto měla podporovat farmáře, aby bylo možné těchto cílů dosáhnout.

Poté, kdy nedávno skončil sběr podpisů na petici, ověřovala se jejich platnost a z celkového počtu 1,18 milionu podpisů jich národní autority uznaly 89 % za platné. V závěru roku 2022 převzaly za Evropskou komisi 1,1 milionu petičních podpisů její místopředsedkyně Věra Jourová a komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakides.

Podpisy shromážděné ve členských státech unie překročily minimální práh stanovený pro to, aby byla Evropská komise povinna projednat požadavky petentů a navrhnout další postup. V lednu následovalo oficiální slyšení v Evropském parlamentu. Výsledky jednání jsou na internetových stránkách Evropské komise. Webové stránky petice jsou www.savebeesandfarmers.eu.

Předání podpisů petice Zachraňme včely a farmáře organizátory zástupcům Evropské komise v listopadu 2022.

Na mapě jsou zeleně vyznačeny státy Evropské unie, v nichž organizátoři petice sebrali více než potřebný prahový počet podpisů.