Testování moru včelího plodu nově

- redakce

2/2023, strana 17

Australská univerzita La Trobe vyvinula testy na mor včelího plodu pomocí DNA. 

Wikimedia Commons, foto Pollinator, CC BY-SA 3.0

Jak uvedl prof. Travis Beddoe, vedoucí tamní Zemědělské laboratoře, analýze DNA se podrobují vzorky z těl včel nebo jejich larev. Proces extrakce trvá 30 minut. Případný výskyt bakterií původce moru včelího plodu Paenibacillus larvae se projeví zvýšenou fluorescencí v důsledku vazby barviva na vyšetřovanou DNA. Test by měl být při standardním zavedení do praxe ve srovnání s klasickými metodami rychlejší a levnější. Jeho výsledky navíc vedou k mnohem dřívějšímu odhalení infekce ještě v předklinické fázi, na což mohou chovatelé včel účinněji reagovat.

Zdroj: bit.ly/3Ceellz

Detekce moru včelího plodu v klinickém stadiu ve včelstvu. Wikimedia Commons, foto Pollinator, CC BY-SA 3.0