Kontroly chovů včel v roce 2022

Česká plemenářská inspekce

3/2023, strana 4

Česká plemenářská inspekce vloni zkontrolovala 349 chovatelů včel. 85 jich porušilo plemenářský zákon. 

Šlo hlavně o nesplnění povinnosti nahlásit počet včelstev a jednotlivá stanoviště 1. září kalendářního roku.

Oproti roku 2021, kdy bylo porušení plemenářského zákona zjištěno u necelého 1 % včelařů, došlo v roce 2022 k nárůstu porušení na 24,4 %. Chovatelé, kteří pochybili, budou zařazeni k výběrové kontrole dle analýzy rizika pro příští období. Povinnost hlášení chovatelé často zaměňují se žádostí o dotaci 1. D. Podpora včelařství, která se podává do 15. 9. kalendářního roku Českému svazu včelařů, z. s. Jde však o dvě rozdílné záležitosti.

Chovatelé jsou povinni dodržovat zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to § 23, odstavec 1, písmeno c) a jsou specifikovány v § 80 a § 80a vyhlášky 136/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

Konkrétní povinnosti chovatelů včel jsou následující:

1.     předávat Českomoravské společnosti chovatelů (ČMSCH), a. s., Hradištko pod Medníkem údaje o počtu včelstev a umístění jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku,

2.     termín pro předání těchto údajů je nejpozději do 15. září kalendářního roku na formuláři ČMSCH,

3.     neregistrovaný včelař, začínající s chovem včel, může kdykoli v průběhu roku zaslat ČMSCH hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť,

4.     pokud registrovaný včelař přemístí včelstva na místo neevidované jako stanoviště, nebo ruší již stanoviště registrované, může kdykoli v průběhu roku zaslat ČMSCH hlášení o umístění stanovišť.

Podrobné informace včetně potřebných formulářů jsou zveřejněny na webových stránkách www.cmsch.cz v sekci Včely.