Výuka včelařství v Blatné

Petr Texl

3/2023, strana 8

Jihočeská Blatná se stává po městu růží a rybářství také městem včelařství. Vloni tu na Středním odborném učilišti Blatná úspěšně absolvovalo učební obor Včelař dalších 25 studentů. 

Přidali se tak ke 356 svým předchůdcům, kteří na zdejším učilišti během uplynulých 13 let vystudovali tento obor, v to však počítaje dva zdařilé roční kurzy Včelař-Farmář. Po odborné stránce výuku garantují lektoři Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z. s.

Vše začalo v roce 2010

Spolupráce včelařů a Středního odborného učiliště Blatná začala ve školním roce 2010/2011. Tehdy vznikla roční Jihočeská včelařská škola. Jednalo se o soubor víkendových setkání jednou za měsíc, kdy včelaři s těmi, kdo teprve o chovu včel uvažovali, absolvovali řadu přednášek a odborných cvičení, vedených předními odborníky oboru. Tento nultý ročník měl mezi včelaři velký ohlas. Organizátoři proto hledali další formu studia pro nastávající období.

 

Od roku 2011 obor Včelař

Vedení blatenského učiliště se podařilo obor Včelař akreditovat u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Od září 2011 pak usedli do lavic první včelařští učni dálkového studia Včelař 41-51-H/02. Od začátku pocházejí učni z celé České republiky, jsou tu muži i ženy a věk vůbec nerozhoduje, takže „žáci“ jsou ve věku od 18 do 70 let.

Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené střední vzdělání s maturitou nebo výučním listem. Výuka probíhá jednou měsíčně vždy v pátek a v sobotu. Část volitelného odborného výcviku probíhá navíc od dubna každou sobotu, včetně letních prázdnin. Zájemců o studium je zpravidla dvakrát více, než je kapacita jedné třídy. Klíčem k přijetí jsou proto známky na konci střední školy a test z obecné biologie, ekologie, matematiky a fyziky. V přijímacích testech se možná pro někoho překvapivě nevyskytují otázky ze včelařství. Důvod je prostý: učební obor má osnovy nastavené pro nevčelaře, začíná se od úplných základů a principů v oboru. Ve třídě je totiž zpravidla třetina studentů, kteří se včelařstvím teprve začínají a včelstva zatím nemají.

 

Pestrá výuka

Výuku zajišťují lektoři a odborníci z řad Pracovní společnosti nástavkových včelařů. Kromě přednášek, mikroskopování, práce v laboratořích a dílnách, se velký důraz klade na odborný výcvik, který ve výuce zaujímá téměř 50 %. Mezi hlavní předměty patří biologie včely medonosné, základy obecné biologie a ekologie, včelí pastva, zootechnika, odchov včelích matek, včelí nemoci, včelí produkty, marketing a zařízení včelařských provozů, a své místo mají i dějiny včelařství.

 

Absolventi

Včelaři jsou velice pospolitá skupina. O studentech a absolventech blatenského učebního oboru Včelař to platí dvojnásob. Navázala se tu nová přátelství, otevřely se možnosti výměny zkušeností. Důkazem toho jsou již tradiční setkání absolventů, která proběhla v roce 2018 a 2022. Zazněly na nich odborné přednášky a referáty absolventů, kde prezentovali novinky, svoje úspěchy a odborný růst. Že se jim ve škole líbilo, o tom svědčí, že se po převzetí výučního listu mnozí často do Blatné vrací, a to i z druhého konce republiky. Dění na škole je tak nejen dobrou propagací včelařství, ale i samotné Blatné. 

www.soublatna.cz, www.psnv.cz.

Teoretická výuka probíhá v odborných učebnách Středního odborného učiliště Blatná.

V areálu školy jsou nejen výukové úly, ale například i samostatná medárna.