Státní veterinární správa bilancovala

Pavel Texl, Petr Vorlíček, - redakce

4/2023, strana 5

Státní veterinární správa seznámila novináře s výsledky své práce za rok 2022. Níže uvádíme konkrétní zjištění týkající se chovu včel.

Státní veterinární správa plnila v roce 2022 mimořádné úkoly spojené s předsednictvím České republiky Radě Evropské unie. Podle MUDr. Petra Šatrána, Ph.D., ředitele sekce veterinární, se jednalo o obchodování se třetími zeměmi, tzn. státy mimo unie. Dovoz včelích produktů na jednacím stole neležel. Stejně tak se u dalšího okruhu probíraných otázek spojených s welfare zvířat neřešilo nic spojené s hmyzem. Náš dotaz byl iniciován faktem převčelení, kdy jsou včely svým způsobem poškozované menší dostupností pastvy kvůli velké potravní konkurenci. Či jsou v důsledku módy střešních včel často chovány bez dostatečného zdroje vody a úlům chybí ve vedrech zastínění. Welfare je stále spojován výhradně s obratlovci.

 

Sledování kvality medu

Tabulka uvádí počet odebraných vzorků medu za sledované období. Nikoliv počet kontrol u subjektů, zpracovávajících med nebo uvádějících med na trh, neboť vzorek medu na vyšetření se odebírá pouze u některých kontrol.

 

Modul

Počet dokladů vzorků medu

Nevyhovující doklady

Podíl nevyhovujících

Nevyhovující parametr

Hygienické kontroly 2021

103

5

4,9 %

4x hydroxymetylfurfural

1x aktivita diastázy

Hygienické kontroly 2022

86

0

0,0 %

 

Kontroly v rámci monitoringu cizorodých látek 2021

139

0

0,0 %

 

Kontroly v rámci monitoringu cizorodých látek 2022

139

1

0,7 %

1x olovo (nadlimit)

 

Počet dokladů vzorků medu celkem

Nevyhovující doklady celkem

Podíl nevyhovujících

celkem

 

 

2021

2022

2021

2022

2021

2022

 

 

242

225

5

1

2,1 %

0,4 %

 

 

Mor včelího plodu

V roce 2022 byl evidován výskyt celkem 66 ohnisek moru včelího plodu proti 63 ohniskům v roce 2021. Nejpostiženější kraje a okresy byly:

Moravskoslezský kraj – 27 ohnisek (okres Frýdek-Místek)

Pardubický kraj – 20 ohnisek (okres Chrudim, Svitavy)

Zlínský kraj – 14 ohnisek (okres Vsetín).

Hniloba včelího plodu

V roce 2022 bylo evidováno 10 ohnisek hniloby včelího plodu proti čtyřem v roce 2021.

Královéhradecký kraj – 9 ohnisek (okres Trutnov)

Moravskoslezský kraj – 1 ohnisko (okres Frýdek-Místek)

Varroóza 2022

Data za rok 2022 nebyla v době uzávěrky Moderního včelaře zpracována vzhledem k termínu uzávěrky odevzdání měli. Uveřejníme je v následujícím vydání Moderního včelaře. Nebo lze vyhledat Zprávu o činnosti v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2022 na https://www.svscr.cz/category/dokumenty-a-publikace/prehled-podle-let/2022/

 

Potvrzená ohniska moru včelího plodu 2022.

Potvrzená ohniska hniloby včelího plodu 2022.