Příručka k výstavám medu

Kamila Sopková

4/2023, strana 20

V portfoliu skotského vydavatelství Nothern Bee Books (www.nothernbeebooks.co.uk) je knížka Honey Show Classes (Lekce o výstavách medu) s podtitulem Průvodce pro soutěžící, organizátory a hodnotitele. 

Protože Velká Británie soutěžemi včelích produktů proslula a tato klání nabývají na popularitě také u nás, není od věci touto metodickou příručkou zalistovat.

            Její autor John Goodwin je významným britským včelařem z hrabství Cheshire. Již mnoho let působí jako manažer a porotce výstav medu, během nichž pořádá vzdělávací akce a workshopy pro budoucí členy porot. Ročně absolvuje přibližně 20 výstav, včetně angažmá v přípravě porotců pro Národní soutěž medu (National Honey Show) Velké Británie.

Rovněž podporuje začínající včelaře, aby se nezdráhali vystavovat své produkty. Sám se svým medem, zejména vřesovým, často soutěží.

Prostřednictvím uvedené knihy dává Goodwin návod, jak profesionálně zvládnout výstavu nebo soutěž. S vysokou úrovní a zdatnou organizací tak, aby se těmito akcemi zvýšil zájem o podobné akce i o med. Příručka je určena pořadatelům velkých i malých výstav a soutěžícím napoví, co mají udělat, aby měli šanci ve své kategorii uspět. Dalším cílem je podpořit čtenáře v zájmu o vzdělávání pro hodnocení výstav. Britská včelařská asociace, například uděluje certifikát porotce výstav a soutěží (BBKA Show Judge certificate). Tato praxe může stát za renomé britských výstav včelích produktů, kdy v porotě sedí odborně poučení hodnotitelé.

Základem jakékoliv výstavy nebo soutěže je kvalitní příprava a organizace. Publikace dává návod, jak tento proces zvládnout díky popsanému harmonogramu, kritériím vhodného místa pro událost, složení týmu a podobně. Kapitola určena porotcům a vystavovatelům se věnuje programům výstav. Jiná se zaměřuje na neméně významnou činnost průvodců výstavami.

Ačkoliv z názvu knihy by se mohlo zdát, že se na výstavách a soutěžích hodnotí pouze med, opak je pravdou. Medové výstavy zahrnují spoustu hodnocených kategorií, počínaje voskem přes medové pečivo, medovinu, medové pivo, medový ocet, úly, oddělky, videa, fotografie, internetové eseje po mikroskopická sklíčka. Všechny kategorie jsou podrobně popsány, aby vystavovatelé měli návod, jak postupovat, aby na výstavu dodali produkt v co nejlepší kvalitě. Hodnotitelé se u každé kategorie dozvědí, jaké pomůcky (hodnotící sady) jsou požadovány a jak je definována metoda posuzování produktu.

Kniha může být užitečná každému, kdo má co do činění s výstavami a soutěžemi medu a příbuznými produkty, ať už v roli organizátorů, soutěžících nebo profesionálních porotců, kteří aspirují na vysokou úroveň své kvalifikace.

ISBN 978-1-914934-17-9.

Titulní strana Příručky k výstavám medu.