První konference k sršni asijské v České republice

- redakce

4/2023, strana 40

Více než sto lidí v sále a dalších sto připojených na webu sledovalo 23. února 2023 celý den v Praze odborné přednášky na téma možné invaze sršně asijské do České republiky. 

Konferenci s příznačným názvem Dřív, než bude pozdě připravila Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s., jako svůj příspěvek do mezinárodního projektu podpořeného Evropskou unií, který tento problém sleduje druhým rokem.

První polovina jednání patřila biologům, kteří se shodli na tom, že není otázka, zda se sršeň asijská dostane do střední Evropy, ale kdy. Právě následující blok, v němž vystoupili praktici v čele s francouzským včelařem Janem Ondrasikem, který má v okolí Lyonu s tímto invazním hmyzem zkušenosti, ukázal, že je nejvyšší čas se na možný příchod dalšího včelího škůdce připravit. Míč je nyní na straně hřiště ochránců přírody, aby připravili na základě jednání s příslušnými ministerstvy kroky umožňující co nejrychlejší likvidaci tohoto druhu sršně. A to nejen v případě, že bude ohrožovat bezpečí lidí, ale kdekoli se na dotčeném území objeví. Jinak by se totiž Česká republika dostala do stejných potíží, jaké zažívá Francie, především pak její včelaři.

Pražské konference se zúčastnili rozhodující profesní skupiny, tzn. ochránci přírody, veterináři, včelaři a hasiči. Ti všichni si z konference odnášeli kromě poznatků z přednášek také tištěnou příručku k danému problému, vydanou právě PSNV-CZ. Konference a příručka vznikly v rámci projektu Vzdělávání, odborná příprava a budování kapacit v oblasti včelařství a služeb civilní obrany, který realizuje konsorcium partnerů z Rakouska, Slovenska, České republiky a Francie, jehož cílem je vytvořit silnou síť včasného varování a reakcí na výskyt sršně asijské.

Více o celém projektu ID – 2021-1-SK01-KA220-VET-000033144 na www.psnv.cz/stranka/srsen-asijska/, kde je možné si stáhnout příručku v pdf.

 

Konferenční sál v sídle Státní veterinární správy v Praze byl zcela zaplněn. Foto Petr Texl

U mikrofonu se na konferenci vystřídala řada odborníků. Zleva PhDr. Marie Šotolová (moderátorka akce), Ing. Pavel Fiľo (ředitel Střední odborné školy Pod Bánošom Banská Bystrica), Mgr. Helena Proková, Ph.D. (mezinárodní koordinátorka projektu), RNDr. Jiří Skuhrovec, PhD. (entomolog), Ing. Václav Novák (PSNV-CZ). Foto Petr Texl

Jan Ondrasik, velkovčelař z Francie, hovořil o konkrétních zkušenostech se sršní asijskou na svých včelnicích. Foto Petr Texl

Ing. Jiří Chmel a Milan Čada (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje) hovořili o kompetencích hasičů při likvidaci sršních hnízd. Foto Václav Novák

Logo EU.