Meziroční nárůst varroózy

Petr Vorlíček

5/2023, strana 5

Státní veterinární správa hlásí na základě vyšetření zimní měli na začátku letošního roku meziroční zvýšení výskytu roztoče Varroa destructor.

Samička Varroa destructor na hlavě včelí larvy. Foto Gilles San Martin. Licence Wikimedia Commons CC-BY-SA-2.0

Druhým rokem po sobě se snížil podíl stanovišť zcela bez přítomnosti tohoto parazita. Procento stanovišť s průměrným počtem roztočů nad tři naopak vzrostl.

V roce 2022 bylo zcela bez roztoče zhruba 22 % stanovišť, letos je to jen 17 %. Podíl stanovišť s 0–3 roztoči se mírně snížil z 59,6 na 57,4 %. Naopak podíl stanovišť s více než třemi roztoči vzrostl z 18,5 % na více než čtvrtinu ze všech vzorků.

Chovatelé jsou povinni sledovat nákazu a ošetřit zamořená včelstva registrovanými veterinárními léčivými přípravky v souladu s příbalovou informací za účelem ochrany dlouhověké generace včel před poškozením. Pravidla ošetření stanovuje Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023 vydaná Státní veterinární správou, která má jmenovaný materiál na svých webových stránkách www.svscr.cz.

„Apelujeme na všechny včelaře, aby sledovali zdravotní stav včelstev v průběhu celého roku a nespoléhali jen na výsledek povinného vyšetření měli po zimě,“ uvedl ředitel veterinární sekce MVDr. Petr Šatrán, Ph.D. Trend výskytu kleštíka včelího se na jednotlivých stanovištích a mezi regiony může výrazně lišit. Státní veterinární správa proto klade důraz na individuální posouzení nákazové situace na konkrétním stanovišti na základě pravidelně prováděného monitoringu chovatelem a na cílené ošetření včelstev v indikovaných případech.

Samička Varroa destructor na hlavě včelí larvy. Foto Gilles San Martin. Licence Wikimedia Commons CC-BY-SA-2.0