Změna v hlášení počtu včelstev

- redakce

8/2023, strana 4

Českomoravská společnost chovatelů, a. s., v Hradištku, která vede Ústřední evidenci včelařů, ohlásila administrativní změnu. 

Letos nově nepřijímá od registrovaných včelařů, tzn. od těch, kteří mají přiděleno registrační číslo, „Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. 9.“ zaslané e-mailem. E-mailová adresa uevcely@cmsch.cz byla zrušena. Pro jinou e-mailovou korespodenci s pracovištěm Ústřední evidence včelařů mimo uvedené hlášení používejte adresu vcely@cmsch.cz.

Hlášení již registrovaných včelařů probíhá přes webový formulář na stránce  https://eagri.cz/HlaseniVcely. K zaslání hlášení z webového formuláře není zapotřebí mít uživatelský účet k Portálu farmáře. Stačí registrační číslo včelaře a kód pro hlášení uvedený v zaslaném přehledu stanovišť. Každý včelař má přidělen vlastní jedinečný kód hlášení, který se každoročně mění. Na stránkách www.cmsch.cz, v sekci Evidence a označování zvířat/Včely, je k dispozici uživatelská příručka (obr. 1). Nebo si ji lze stáhnout přes QR kód (obr. 2).

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. 9. lze rovněž zasílat poštou na adresu Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Benešovská 123, 252 09 Hradištko. 

Nové registrace zasílané k 1. 9. je možné nadále zasílat e-mailem, protože noví včelaři nemají ještě vygenerován kód k podání hlášení přes uvedený webový formulář.

Obr. 1: Titulní strana z šestistránkové uživatelské příručky k webovému formuláři pro Hlášení včelstev k 1. 9. 2023, vydané Českomoravskou společností chovatelů, a. s.