Dovětek Ministerstva zemědělství k platnosti dotačních pravidel

Vojtěch Bílý

8/2023, strana 8

Ministerstvo zemědělství neplánuje v oblasti finančních podpor sektorových intervencí ve včelařství změnu národního strategického plánu České republiky Společné zemědělské politiky 2023–2027 nebo nařízení vlády č. 53/20123 Sb., o stanovení podmínek k provádění opatření v odvětví včelařství. 

Komentované příručky pro žadatele, které v r. 2023 vydal Státní zemědělský intervenční fond stanovující administrativní podmínky pro čerpání evropských finančních podpor do sektoru včelařství, vychází primárně z výše uvedených evropských dokumentů, Ministerstvo zemědělství nepředpokládá, že by mělo být znění těchto příruček pro další nastávající dotační období měněno.