Akční plán proti šíření invazních druhů

- redakce

8/2023, strana 6

Vláda schválila Akční plán pro řešení problematiky prioritních způsobů šíření invazních nepůvodních druhů v České republice. 

Na materiálu participovali odborníci z Akademie věd ČR se společnou meziresortní komisí ministerstev zemědělství a životního prostředí pro nepůvodní a invazní nepůvodní druhy. Po dobu dvou měsíců se k návrhu vyjadřovala veřejnost. Akční plán zahrnuje opatření vedoucí k informovanosti, metodické a odborné podpoře, kontrolám, financování, legislativním nástrojům, monitoringu a výzkumu.

Mezi nebezpečné organismy zařazuje také sršeň asijskou, která už je v jižní a západní Evropě významným predátorem včely medonosné. Připomínáme, že Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. – vydavatelka Moderního včelaře – u  nás téma sršně asijské otevřela 23. 2. 2023 formou mezinárodní konference „Dřív, než bude pozdě“. Vše o projektu Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. je na https://www.psnv.cz/stranka/srsen-asijska-projekt-financovany-eu/. Zde si lze stáhnout informační leták a příručku o biologii a likvidaci sršní asijských v pdf formátu, případně si publikaci koupit v tištěné podobě.

Včelaře budou v přijatém Akčním plánu zajímat také pasáže, týkající se šíření invazních rostlin, protože některé z nich poskytují včelám pastvu.

Padesátistránková práce řeší problematiku invazních organismů ve všeobecné rovině. Nezabývá se praxí vedoucí k vymýcení jednotlivých rostlinných a živočišných druhů, jako je například užití konkrétních metod k eradikaci toho či onoho organismu.

Vládní Akční plán je ke stažení na stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz.

Titulní strana brožury Akční plán proti šíření invazních druhů.