Dějiny lesnictví

Marie Šotolová

8/2023, strana 17

Téměř 1 200 stran mají Dějiny lesnictví, které právě vydalo Národní zemědělské muzeum v Praze. 

Autorem monumentálního třísvazkového díla je prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. V podstatě jde o kompendium znalostí o historii českého lesnictví, které vychází ze studia a rešerší našich a zahraničních zdrojů, aniž existuje kniha se srovnatelným záběrem.

            První díl podává přehled o mytologii spojené se stromy a lesy. Pak přechází k legislativě, která ovlivňovala jak lesnictví, tak myslivost. V této souvislosti se hovoří o využívání lesů pro různá řemeslná a průmyslová odvětví. Protože podmínkou úspěchu jsou vzdělaní odborníci, uzavírá tuto část studie o lesnickém školství.

            Druhý svazek se zabývá spolky a dalšími záležitostmi, které provázejí lesnictví, jako jsou lesnické mapy, inventáře či dendrometrie. Především tu pak najdete spoustu informací k různým metodám pěstování lesů a změnám v druhové skladbě lesů.

Pěstování lesů od středověku ovlivňovala poptávka po dřevu a dřevěném uhlí v hornictví a sklářství. Proto třetí díl věnuje tomuto sepětí odpovídající prostor. Zmínky jsou však i o dalších oborech, které měly co do činění s lesními stromy. Mezi ně patří včelařství, o němž se čtenář rovněž dočte, hlavně s ohledem na brtnictví. Dílo uzavírá 20stránková výběrová bibliografie k dějinám lesnictví, biografický slovník lesnických osobností a německo-český i maďarsko-německo-slovenský rejstřík lesnicky zajímavých míst. Všechny svazky jsou doplněny řadou kreseb a především fotografií, často dnes již historických.

Jak jsem předeslala, ve III. díle se probírá chov včel v lesích. Důvod, proč by se o dílo měli včelaři zajímat, nespočívá jen v této kapitole. Pokud vás totiž zajímá, jak se v průběhu času mění možnosti včelí pastvy a s tím druhová různorodost medů, kniha mnohé odhalí. Dobrou pomůckou je také závěrečný přehled významných odborníků, kteří v některých případech měli co do činění s včelařstvím, jako například Jan Evangelista Chadt-Ševětínský (1860–1925), který zpracoval dodnes citované dějiny brtnictví.

            Spojení jména lesního inženýra Vladimíra Simanova a Národního zemědělského muzea, jehož výsledkem je zmiňovaná knižní novinka, se ukazuje jako zajímavé a nosné nejen pro lesníky a nimrody, ale pro řadu dalších profesí včetně včelařství.

ISBN 978-80-88270-27-0

Titulní strana knihy Dějiny lesnictví.