Konference při akci Med roku

- redakce

8/2023, strana 40

Konference MED se koná při akci Med roku v sobotu 14. 10. 2023 v Brně na Staré radnici. Seznamte se s programem.

10.00 hod.: Hodnocení kvality a autenticity medu: Ing. Vojtěch Kružík, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha)

12.30 hod.: Polední přestávka

13.30 hod.: Zásady získávání a zpracování medu:  Ing. Tereza Škorpilová, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha)

14.30 hod.: Degustace medu vzdělání a praxe:  Mgr. Kamila Sopková (Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.)

15.30 hod.: Manipulační technika při zpracování medu: Ing. Petr Texl (Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.)

16.30 hod.: Závěrečná diskuse

Podrobnosti na www.medroku.cz