Med roku 2023

- redakce

9/2023, strana 14

Dne 14 a 15. 9. se v Brně, Radnická 8, Stará radnice koná IX. ročník Národní soutěže Med roku 2023 pořádaný Pracovní společností nástavkových včelařů. Porgram konference Med 14. 10. 2023 níže.

10.00 hod.: Hodnocení kvality a autenticity medu: Ing. Vojtěch Kružík, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha)

12.30 hod.: Polední přestávka

13.30 hod.: Zásady získávání a zpracování medu:  Ing. Tereza Škorpilová, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha)

14.30 hod.: Degustace medu  vzdělání a praxe:  Mgr. Kamila Sopková (Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.)

15.30 hod.: Manipulační technika při zpracování medu: Ing. Petr Texl (Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.)

16.30 hod.: Závěrečná diskuse

Podrobnosti na www.medroku.cz