Smrt královny

- redakce

10/2023, strana 23

Smrt královny – Kam mizí včely? Krásně vypravená velkoformátová kniha nakladatelství Brázda je dílem Joany Kelén. 

Knížka je varováním před neúctou vůči přírodě a včelám zvlášť. Na šedesáti stránkách nabízí bohatou faktografii, která stojí na 42 realistických ilustracích.

Originál knihy vyšel v roce 2016 ve Stuttgartu. V ruce máme tedy český překlad, odborně revidovaný Daliborem Titěrou. Sama autorka je profesí grafickou designérkou se specializací na infografiku. Publikace vznikla jako bakalářská práce na univerzitě v Augsburgu, které předcházelo absolvování včelařského kurzu a spolupráce s bio včelařkou Kristin Mansmann, „tou, co tančí se včelami,“ jak se dočteme.

První polovina knihy popisuje včelu v podobě dnes tak populární infografiky. Ačkoliv kniha není primárně určena pro děti a mládež, určitě svou koncepcí a výtvarnou působivostí pomůže pedagogům při výkladu o včele medonosné a bude bavit i malé čtenáře, když jí budou listovat. Platí to nejen o instruktážním zobrazení včelího tance, anebo časové osy vývoje včelstva během roku, či schématu těla dělnice.

Použitá velká písmena dodávají textům na naléhavosti, což platí zvláště v kapitolách týkajících se včelích potíží daných varroózou, agroprůmyslem a změnou klimatu. Problémům spojeným s vymíráním včel patří celá druhá půle knihy.

ISBN: 978-80-209-0459-1

Titulní strana knihy Smrt královny

Ukázka z knihy na str. 53–54 Negativní vlivy na zdraví člověka.

Příklad infografiky ze života včel (str. 23).