Sborník abstrakt z konference Eurbee 2022

- redakce

10/2023, strana 23

Přírodovědecká fakulta Univerzity v Bělehradu vydala Sborník abstrakt příspěvků, které zazněly či byly vystaveny ve formě posterů na 9. evropském apidologickém kongresu EuroBee 20.–22. 9. 2022 v hlavním městě Srbska.

Téměř 400stránková publikace v angličtině nabízí přes 280 abstrakt, z poloviny ústních sdělení a z poloviny posterů. Témata zahrnují vše podstatné, co nyní hýbe apidologií: genetiku, genomiku, rozmnožování včel, jejich nemoci a se zdravím související imunitu a mikrobiotu, dále otázky výživy, pastvy, ekotoxikologie, pesticidů a ekologických vazeb zvláště mezi zemědělstvím a chovem včel. Přednášky se věnovaly také chemickým principům komunikace ve včelstvu. Své místo měly informace o celoevropských výzkumných apidologických sítích včetně známého projektu COLOSS, a v neposlední řadě novinky v monitoringu včelstev pomocí digitálních technologií.

Dlužno podotknout, že se prezentace netýkaly výlučně včely medonosné, avšak také dalších druhů včel, ať jde o zachování geneticky cenné včely tmavé v Belgii a Nizozemsku, nebo o poznatky ze života samotářek, čmeláků či sršně asijské.

Za Českou republiku byla zastoupena čtyřmi vědeckými pracovníky, Jiřím Danihlíkem, Silvií Dostálkovou, Markem Petřivalským, Eliškou Pinďákovou z katedry biochemie Univerzity Palackého v Olomouci a Janou Hurychovou z oddělení fyziologie a imunologie živočichů Masarykovy univerzity v Brně. O výsledcích jejich výzkumů, které prezentovali na Eurbee 2022, jsme vás již průběžně v Moderním včelaři informovali.

Sborník abstrakt je volně ke stažení na https://zenodo.org/record/7239012 nebo pomocí uvedeného QR kódu. ISBN 978-86-7078-173-3

 

Poznámka: Příští, jubilejní X. evropský kongres Eurbee se uskuteční v roce 2024 v estonském Talinu.

 

Titulní strana sborníku EurBee