Letošní medný výnos z pohledu firmy Medokomerc

Tisková zpráva Medokomerc

11/2023, strana 6

Podle našeho největšího zpracovatele medu, firmy Medokomerc, s. r. o., z Čestína se letos i přes velké zimní úhyny vyprodukovalo více medu než za dva předešlé roky. 

Díky příznivému počasí se dařilo řepkovému medu, akátová a lipová varianta se až na několik výjimek nevytočila vůbec. Regionálně se objevil medovicový med, který ve dvou posledních letech úplně chyběl.

            Inflační krize sice snížila poptávku po medu, ale přesto tato potravina zůstává v oblibě. Česká republika se dlouhodobě vyznačuje spotřebou převyšující místní produkci. Proto se med dováží například z jiných evropských zemí nebo z Jižní Ameriky.