Kalendárium

- redakce

11/2023, strana 6

Kalendárium zahrnuje včelařské  události od 1. 11. do 9.  12. 2023.

Včelařský bál

Praha 6 – Řepy, Na chobotě 125/2 b, Kulturní dům (bývala Sokolovna). Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 pořádá 6. 1. 2024 od 19.00 hodin Včelařský bál. Slovem provází herec a včelař Václav Kopta. Přihlášky je nutné v případě zájmu zaslat již nyní.

www.vcelarivpraze.cz

 

Včelařský seminář

1. 11. 2023 od 10 do 15.00 hod. Brno, Hudcova 296/70, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Seminář Novinky a pokroky ve výzkumu včely medonosné. Témata: Hniloba včelího plodu v ČR (Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D. – Univerzita Palackého Olomouc), Prevence bakteriálních nákaz včel (doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. – Masarykova univerzita Brno), Aktuality v dezinfekci (RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. – VÚVel Brno), Probiotika ve včelařství (doc. Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita Praha), Zimní zásoby a kondice včelstev (doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. – Mendelova univerzita Brno)

www.vri.cz

 

Včelařský seminář

2.–3. 11. 2023. Praha-Hloubětín, Za Černým mostem 362/3, hotel Pramen. 2. 11.: Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.: zdraví a úhyny včel, Mgr. Helena Proková, Ph.D.: sršeň asijská. 3. 11.: Ing. Josef Tabery: podpora pro včelaře dle Společné zemědělské politiky EU 2023–2027, Ing. Robert Zavadil: podpora včelích produktů 2023–2027, dotace 1.D, Ing. Stanislav Jaš: novinky z Bruselu pohledem předsedy Pracovní skupiny Med Copa-Cogeca, RNDr. Alena Bruce Krejčí, Ph.D.: vývoj včelích antivirotik. Pořádá Asociace profesionálních včelařů. Přihlášky: kamil.kurtin@seznam.cz, tel.: 737 363 489, www.vcelifarmy.cz

 

Ekologická konference

2.–3. 11. 2023. Praha 6 – Dejvice, Technická 2710/6, Národní technická, Ballingův sál. 4. ročník konference Životní prostředí – prostředí pro život. Pořádá Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Tématem mj. biodiverzita, ochrana přírody, krajiny, klimatu a adaptace na změny.

www.cenia.cz

 

Včelařská přednáška

3. 11. 2023 od 16.00 do 20.00 hod. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Přednáška v rámci cyklu Včelařský pátek. Biologické metody redukce Varroa destructor (Ing. Jaroslav Bajko), Medovina trochu jinak (Jiří Mohelník).

www.souvnasavrky.cz

 

Včelařský seminář

4. 11. 2023 od 9.00 do 16.30 hod. Český Dub (okr. Liberec), V. Havla 20, kulturní a spolkové centrum Česká beseda. Podještědský včelařský den. Hlavní téma Varroóza – vývoj, rozšíření, prevence, důsledky. Lektor doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně).

http://www.kurzy-pro-vcelare.cz/

 

Týden Akademie věd ČR

6.–12. 11. 2023. Největší vědecký festival v ČR na různých pracovištích a v ústavech Akademie věd ČR. Prezentace aktuálních výzkumů, exkurze, přednášky workshopy.

www.tydenavcr.cz

 

Kurz včelaření

7. 11. 2023 od 17.30 do 20.00 hod. On-line. Zahájení sedmidílného včelařského kurzu. Teorie do 26. 3. 2024 on-line na platformě Zoom a Slack 1x měsíčně za využití e-knihy lektora kurzu Víta Kuntoše Naučte se včelařit. Třídenní praxe 1x v květnu a červnu 2024 na včelnici v obci Domoušice (okr. Louny).

https://stastnevcely.cz

 

Se včelami na kafi

9. 11. 2023 od 18.00 hod. Blatná (okr. Strakonice), třída J. P. Koubka 6, Kulturní kavárna Železářství U Šulců. Přednáší: RNDr. Pavel Mach na téma: Elektronika a umělá inteligence ve včelařství. Pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. www.psnv.cz, www.kavarnablatna.

 

Včelařská přednáška

10. 11. 2023 od 16.00 do 18.00 hod. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Přednáška v rámci cyklu Včelařský pátek. Apiterapie: včelí jed (Mgr. Monika Jindrová).

www.souvnasavrky.cz

 

Včelařský seminář

11. 11. 2023 od 10.00 do 17.00 hod. Olomouc, 17. listopadu 1192/12, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, učebna 2001 (aula). Seminář v rámci projektu COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev. Dopoledne: Deset let monitoringu v ČR (Jiří Danihlík),

Polský včelařský sektor se rozrůstá – je to dobrá situace pro včely? (Ewa Mazur – Polsko). Odpoledne: Modelování vhodnosti krajiny ke včelaření a možnosti šíření sršně asijské (Jan Brus), Využití chytrých technologií ve včelařství (Lucie Kaňovská – Vysoké učení technické, Brno), Využití COLOSS vzorků pro detekci včelích patogenů (Kristýna Myslínová), Kyselina šťavelová s glycerinem a její vliv na imunitu larev při výskytu zvápenatění (Eliška Pinďáková), Úspěšnost strategií v ošetřování včelstev proti varroóze dle výsledků z dotazníků (Jiří Danihlík). Není-li uvedeno jinak, jsou přednášející z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

www.coloss.cz.

 

Zemědělský veletrh

12.–18. 11. 2023. Německo, Hannover, Výstaviště. Světový veletrh zemědělské techniky Agritechnica 2023. Motto „Zelená produktivita“. Témata se zaměřením mj. na rostlinnou výrobu: precizní zemědělství a ochranu životního prostředí.

www.agritechnica.com

 

Včelařská konference

16. 11. 2023 od 9.00 do 15.00 hod. Praha 6 – Ruzyně, Drnovská 507/73, areál Výzkumného ústavu rostlinné výroby. Konference Možnosti snižování negativních vlivů na včely zaměřená na pesticidy a jejich rezidua, čipování včel čipy RFID a přehled současných terapeutických možností pro včelstva. Pořádá Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., v Dole za součinnosti Včelařského spolku pro Prahu 6 a 7 a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i.

www.vcelarivpraze.cz

 

Včelařská přednáška

16. 11. 2023 od 17.00 hod. Vratislavice nad Nisou (okr. Liberec), Tanvaldská 51, Kaple Vzkříšení. Přednáška Vznik dlouhověkých včel, změny v zootechnice, výživa, viry, varroóza, nosematóza. Lektor Miroslav Sedláček.

www.vcelarstvisedlacek.cz

 

Předvánoční kuňkání pod Kuňkou

17. 11. 2023 od 10.00 do 17.00 hod. Ráby u Pardubic, V Perníkové chaloupce 38, Muzeum perníku. Tradiční akce v areálu muzea. Součástí programu medové zážitky. Pořádá Království perníku, z. s.

https://www.pernikova-chaloupka.cz/

 

Včelařská přednáška

18. 11. 2023 od 9.00 do 16.00 hod. Rosice, Zbýšovská 1029, Včelařské středisko. Přednáška v rámci Programu vzdělávání začínajících včelařů: Biologie včely medonosné a praktické využití mikroskopu pro studium anatomie včely a patogenů. Pořádá Okresní organizace Českého svazu včelařů Brno-venkov.

https://oo-csv-brno-venkov95.webnode.cz/vzdelavani/

 

Včelařský kurz

20.–22. 11. 2023. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Včelařský kurz od A do Z.

www.souvnasavrky.cz

 

Včelařská přednáška

23. 11. 2023 od 16.3020.00 hod. Zdice – Svatá 31(okr. Beroun), restaurace Na Svaté. Přednáška Kombinované včelaření všemi pády. Lektor Miroslav Sedláček.

www.vcelarstvisedlacek.cz

 

Včelařský seminář

24. 11. 2023 od 9.00 do 15.30 hod. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Praktický seminář pro vedoucí včelařských kroužků pro mládež na téma Včelí pastva.

www.souvnasavrky.cz

 

Entomologická výstava

Od 24. 11. 2023 do 3. 3. 2024 denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hod. Plzeň, Kopeckého sady 2, Západočeské muzeum. Výstava Bezobratlí kolem nás. Mezi exponáty je prvé hnízdo sršně asijské v České republice, které bylo nalezeno v říjnu 2023 v Plzni Skvrňanech.

 

www.zcm.cz

 

Olomoucká včelařská setkávání

25. 11. 2023 od 9.00 do 12.00 hod. Olomouc, 17. listopadu 1192/12, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta. Přednáška Sršeň asijská (lektor Ing. Václav Novák) v rámci Olomouckých včelařských setkávání. Spolupořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

www.psnv.cz

 

Včelařská přednáška

25. 11. 2023 od 16.00 do 19.00 hod. Počátky (okr. Pelhřimov), Sídliště 582, restaurace. Přednáška Zootechnika včelstev. Lektor Vlastimil Zemánek. Pořádá Český svaz včelařů.

www.vcelarstvi.cz

 

Včelařský seminář

25.26. 11. 2023. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Tradiční podzimní seminář s přednáškami: Optimalizované plodiště (Ing. Tomáš Moravec), Zážitkové včelařství (Ing. Zdenka Nosková),

Chemická legislativa a včelaření (RNDr. Petr Nádvorník, Ph.D.), Warré a jak na ně (Oldřich Bezchleba), Využití poznatků o imunitě včel v praxi (Mgr. Silvie Dostálková, Ph.D.). Pořádá Sekce komerčních včelařů při Českém svazu včelařů, z. s. Účast možná nejen pro členy.

www.vcely.eu

 

Dotace na agrolesnictví

30. 11. 2023. Uzávěrka podání žádosti o dotace na založení agrolesnického systému (podávána v roce jeho založení) a žádosti k zařazení dotace na péči o agrolesnický systém. Viz Metodika provádění nařízení vlády č. 140/2023 Sb.

www.agrolesnictvi.cz

 

Včelařská přednáška

1. 12. 2023 od 16.00 do 20.00 hod. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Přednáška v rámci cyklu Včelařský pátek. Včelaření v zahraničí (Ing. Pavel Konečný), Medovina trochu jinak (Jiří Mohelník).

www.souvnasavrky.cz

 

Uzávěrka fotografické soutěže

7. 12. 2023. Online. Uzávěrka 60. ročníku mezinárodní fotografické soutěže snímků z divoké přírody Wildlife Photographer of the Year 2024. Vypisuje Přírodovědné muzeum v Londýně.

www.nhm.ac.uk

 

Včelařská přednáška

8. 12. 2023 od 16.00 do 20.00 hod. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Přednáška v rámci cyklu Včelařský pátek. Apiterapie: mateří kašička (Mgr. Monika Jindrová).

www.souvnasavrky.cz

 

Včelařská přednáška

9. 12. 2023 od 9.00 do 16.00 hod. Rosice, Zbýšovská 1029, Včelařské středisko. Přednáška v rámci Programu vzdělávání začínajících včelařů: Vaření medoviny včetně praxe a Získávání a využití včelího vosku včetně praktických ukázek. Pořádá Okresní organizace Českého svazu včelařů Brno-venkov.

https://oo-csv-brno-venkov95.webnode.cz/vzdelavani/

 

Výstava Megabrouci

Do 31. 1. 2024 denně od 10 do 18.30 hod. Brno, Výstaviště, pavilon H. Výstava Megabrouci. 20 několikametrových modelů hmyzu včetně včely medonosné spolu s exponáty reálných druhů hmyzu ze sbírek Moravského zemského muzea.

 

www.megabrouci.cz

 

Fotografická soutěž

Uzávěrka 31. 1. 2024. Fotografická soutěž „Malí a velcí pomocníci na zahradě“ pro děti a mládež. Vyhlašuje Český zahrádkářský svaz, z. s.

www.zahradkari.cz

 

Včelařská výstava

Do 14. 4. 2024, ÚT–PÁ 10.00–17.00, SO–NE 11.00–18.00 hod. Německo, Berlín, Arnimallee 25, Muzeum evropských kultur. Výstava Buzzing Slovenia s podtitulem O včelách a lidech představuje tradice slovinského včelařství a inovace v oblasti městského včelařství a udržitelného designu. Bohatý doprovodný program.

https://www.smb.museum