Ne dovozu falšovaného medu do Evropské unie

Marie Šotolová

11/2023, strana 27

V prosinci proběhne v orgánech Evropské unie hlasování k tzv. Breakfast Directive. 

Ke konečnému znění směrnice probíhají poslední diskuse na úrovni jednotlivých států a výborů EU, které se týkají také medu. Aktivně se v nich angažuje organizace Copa-Cogeca zaštiťující zájmy evropských zemědělců. Její pracovní skupinu Med vede Ing. Stanislav Jaš, který však nepůsobí v České republice, ale ve Finsku. Toto uskupení postrádá v navrhované směrnici některé body, které by k nám při zakotvení do směrnice zamezily dovoz falšovaného medu.

            V Bruselu se nyní licituje, zda uvádět na etiketách u informace, odkud med pochází, procentuální zastoupení dle jednotlivých zemí původu medu. Copa-Cogeca požaduje uvádět ne etiketách balení směsí medů přesná procenta zastoupení původů jednotlivých obsažených medů s technickou tolerancí maximálně 3 %.  Jednání o etiketách na balení medů s gramáží 25-30 g je v tomto smyslu zatím otevřené, nicméně v tomto případě se jedná o zanedbatelný segment trhu. Na stole je například návrh jednoho z rakouských europoslanců místo číselné hodnoty uvádět jen kód země.

Avšak směrnice už neřeší další záležitosti, které by s právní závazností vedly ke změnám ve prospěch kvalitního medu na evropském trhu. Jde o zásahy do medu, jako je jeho filtrace, zahřívání, odvlhčování nebo umělé urychlování zrání. To jednak poškozuje kvalitu medu, jednak ztěžuje kontrolním orgánům určení jeho původu. Legislativně by také měla být dle Copa-Cogeca ošetřena povinnost aktualizovat analytické metody. Některé státy včetně České republiky namítají, že by uvádění procentuálního zastoupení medu dle země původu neúměrně zatěžovalo balírny a kontrolní orgány, které navíc nedisponují potřebnými ověřovacími metodami a technologiemi.

            V případě, že by se podařilo námitky Copa-Cogeca v rámci pozměňovacích návrhů ke směrnici Breakfast Directive uplatnit, byl by to významný krok ke splnění cíle tohoto uskupení, a sice do roku 2030 zcela znemožnit dovoz falšovaného medu do Evropské unie. Nejde jen o kvalitu medu, ale také o nekalou konkurenci, kdy evropští včelaři nejsou se svým jakostním, a tím pádem dražším medem, schopni čelit levným padělkům, které mají blíže k cukerným sirupům než ke skutečnému medu. Už dnes vykazuje polovina medu dovezeného do Evropské unie nějaké známky falšování a tento trend stále roste. Pokud orgány Evropské unie nyní účinně nezasáhnou přijetím patřičné legislativy, hrozí podle Copa-Cogeca, že zhruba třetina včelařů nebude už během pouhých sedmi let schopna čelit tomuto náporu a včelařství zruší, což by znamenalo ztrátu pěti milionů včelstev. Důsledky takového úbytku opylovatelů pro zemědělství jsou nasnadě, nejde proto jen o samotný med.

            Copa-Cogeca vypracovala návrh postupu, který prezentuje evropské veřejnosti prostřednictvím pětiminutového kresleného videa www.youtube.com/watch?v=Vkic6_Ivr_E.

Dále vyzývá k podpoře svých postojů prostřednictvím Facebooku www.facebook.com/copacogecaEU a za využití hashtagu #HoneYstLabellingNow.

Potřebnou hybnou sílu k prosazení výše uvedeného má však především Evropský parlament jako orgán vzešlý z voleb obyvatel všech členských států. Dne 27. září skončil termín pro předkládání pozměňovacích návrhů ke směrnici Breakfast Directive. Jejím stínovým zpravodajem za Skupinu evropských konzervativců a reformistů (ECR) ve výboru pro životní prostředí (ENVI) je poslanec Alexandr Vondra, který se v celé věci angažoval ve smyslu zlepšení pozice českých včelařů a producentů medu. O aktuálním stavu směrnice před konečným prosincovým hlasováním vás budeme informovat v rozhovoru s RNDr. Alexandrem Vondrou, který přineseme v dalším vydání Moderního včelaře 24. 11. 2023.

PrintScreen z videa Copa-Cogeca k aktuálním problémům importu medu do Evropské unie. www.youtube.com/watch?v=Vkic6_Ivr_E).