Editorial

- redakce

1/2024, strana 4

Milé čtenářky, milí čtenáři,

protože první číslo nového ročníku Moderního včelaře vychází na přelomu roku, neoslovuje vás tentokrát naše redakce, ale rovnou celá redakční rada. 

Nebo alespoň ta část, které se podařilo přesunout své ostatní povinnosti na jindy a přijet na výroční setkání do Prahy.

Po nezbytném ohlédnutí za uplynulých dvanáct měsíců se vášnivě licitovalo nad hlavními tématy XXI. ročníku a prvními dvěma vydání roku 2025, protože ta se musí připravit ještě před příštími Vánoci. Pilně jsme živili mozek glycidy v podobě koláčků. Pořádného přísunu energie byla potřeba, protože za posledních sedm let, kdy vycházíme jako měsíčník a zavedli jsme Témata, nastolili jsme jich 84! A teď vymyslete něco, co jsme zatím jako nosný článek neuveřejnili. Věru, že nám tohoto sladkého pohonu při myšlení bylo zapotřebí jako včelám nektaru.

Po lítém souboji individuálních nápadů jsme dospěli k mírumilovnému konsensu, jehož podobu zrcadlí tabulka. Může se však přihodit něco nepředvídaného, co způsobí vyměnit plánované Téma za nějakou horkou, ba přímo vřící aktualitu. Uvidíme… Zatím vám předkládáme plán, čemu se chceme v ročníku XXI věnovat na předních stranách.

V tabulce jsou rovněž dva termíny uzávěrek a termíny distribuce, což je důležité jak pro redaktory, tak pro čtenáře a inzerenty. Do uzávěrky článků přijímáme příspěvky čtenářů a spolupracovníků, a to nejen k Tématu. Protože články redakčně zpracováváme, což si žádá čas, mají inzerenti na zaslání svých objednávek delší dobu, jak je patrné v uzávěrkách inzerce. Trochu zamotaný bývá začátek distribuce. Kdo odebírá Moderního včelaře jen elektronicky, dostává ho cca o dva dny dříve. Pokud ho roznáší pošta, najdete časopis ve schránkách oproti datu v tabulce, který se rovná dnu, kdy náklad přebírá z tiskárny balicí služba a pošta, o něco později.

V distribuční den je vždy na webu www.modernivcelar.eu zpřístupněn přehled článků nového čísla tak, aby si každý, kdo nemá předplatné, mohl nové vydání objednat. Stačí jen kliknout pod článkem na pokyn Koupit zde. Anebo si pro něj dojít k nejbližšímu stánku, který náš časopis prodává. Měsíčně aktualizovaný Seznam prodejen s nabídkou Moderního včelaře v ČR naleznete přímo na portále našeho webu vpravo.

            Budeme se snažit, abychom rovněž v XXI. ročníku Moderního včelaře naplnili vaše představy o tom, co byste si rádi přečetli.

 

Přehled témat Moderního včelaře XXI. ročníku

Číslo

Téma

Uzávěrka článků

Uzávěrka

inzerce

Začátek

distribuce

1/2024

Začít včelařit?

24. 11. 2023

1. 12. 2023

22. 12. 2023

2/2024

Včelaři a zahrádkáři

27. 12. 2023

5. 1. 2024

26. 1. 2024

3/2024

Včely a nové směry zemědělství

22. 1. 2024

5. 2. 2024

23. 2. 2024

4/2024

Trendy v tlumení varroózy

19. 2. 2024

8. 3. 2024

28. 3. 2024

5/2024

Rojivost a rojení

18. 3. 2024

5. 4. 2024

26. 4. 2024

6/2024

Transport včel

22. 4. 2024

3. 5. 2024

24. 5. 2024

7/2024

Apiterapie

13. 5. 2024

31. 5. 2024

21.  6. 2024

8/2024

Klimatické výkyvy

a včely

24. 6. 2024

4. 7. 2024

26. 7. 2024

9/2024

Slídění a loupež

22. 7. 2024

2. 8. 2024

23. 8. 2024

10/2024

Poslední pastva

26. 8. 2024

6. 9. 2024

27. 9. 2024

11/2024

Manukový med

23. 9. 2024

4. 10. 2024

25. 10. 2024

12/2024

Umělá inteligence

a včelaření

21. 10. 2024

1. 11. 2024

22. 11. 2024

 

1/2025

Včelařství mezi hobby

a profi

18. 11. 2024

29. 11. 2024

20. 12. 2024

2/2025

Volba stanoviště

23. 12. 2024

3. 1. 2025

24. 1. 2025

Část redakční rady při závěru svého posledního jednání. Zleva předseda Pracovní společnosti CZ, z. s., Ing. František Hubáček, grafik Marek Snop, redaktor Ing. Petr Texl, člen redakční rady doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D., šéfredaktorka PhDr. Marie Šotolová, redaktor Ing. Lukáš Prýmas, člen redakční rady doc. RNDr. František Weyda, CSc. Na snímku chybí Mgr. Alena Machová, MBA, která před fotopauzou musela odcestovat.