Kalendárium

- redakce

1/2024, strana 6

Kalendárium zahrnuje včelařské události od 1. 1. 2024 do  12. 2. 2024.

 

Veterinární nařízení

1. 1. 2024. Začátek platnosti aktuální Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2024, kterou vyhlašuje Státní veterinární správa v souladu s odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 S., o veterinární péči a související legislativou.

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/

 

Včelařská přednáška

5. 1. 2024 od 16.00 do 20.00 hod. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Přednáška v rámci cyklu Včelařský pátek. Témata Co možná nevíte o medu, medy z celého světa (Petr Vičan) a Včelí produkty (Ing. Lukáš Matela, Ph.D.).

www.souvnasavrky.cz

 

Včelařský bál

6. 1. 2024 od 19.00 hod. Praha 6 – Řepy, Na Chobotě 125/2 b, Kulturní dům (bývalá Sokolovna). Včelařský spolek pro Prahu 6 a 7 pořádá Včelařský bál. Slovem provází herec a včelař Václav Kopta.

www.vcelarivpraze.cz

 

Včelařská přednáška

6. 1. 2024 od 9.00 do 13.00 hod. Bašnice 3 (okr. Jičín), Kulturní dům. Přednáška

Zootechnika včelstev (lektor Jiří Sláma). Pořádá OO ČSV Jičín.

www.vcelarstvi.cz

 

Včelařský kurz

8.10. 1. 2024 od 16.00 do 20.00 hod. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Čtyřdenní Kurz včelaření od A do Z pro začínající včelaře s teoretickou a praktickou částí 23. 4. 2024. Lektoři Josef Lojda, Ing. Miroslava Novotná, Jiří Sláma, Josef Přepechal, Kamil Blažek.

www.souvnasavrky.cz

 

Dotace

10. 1. 2024. Královéhradecký kraj. Uzávěrka příjmu žádostí o příspěvek na plošné preventivní vyšetření vzorků měli na přítomnost spor moru včelího plodu. Oprávnění žadatelé jsou okresní organizace Českého svazu včelařů, z. s., a včelaři-nečleni ČSV registrovaní u Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. Celková výše alokovaných prostředků 700 000 Kč.

https://dotace.khk.cz

Poznámka redakce: V době uzávěrky Moderního včelaře 1/2024 dosud nebyly na webech jednotlivých krajů uveřejněny seznamy dotačních titulů a podmínky jejich čerpání pro rok 2024. Doporučujeme proto v případě zájmu o krajské dotace příslušné webové stránky prostudovat, protože některé kraje mají uzávěrky příjmu žádostí vždy již počátkem nového roku.

 

Včelařská přednáška

12. 1. 2024 od 16.00 do 20.00 hod. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Přednáška Celozimní izolace matek nejen kvůli varroóze, zimování, předjaří a podněcování. Lektor Miroslav Sedláček.

www.souvnasavrky.cz

 

Se včelami na kafi

18. 1. 2024 od 18.00 hod. Blatná (okr. Strakonice), třída J. P. Koubka 6, Kulturní kavárna Železářství U Šulců. Přednáší Ing. František Texl na téma Převčelená krajina. Pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s. www.psnv.cz, www.kavarnablatna.

 

Včelařská přednáška

18. 1. 2024 od 16.00 hod. Svatá 31 (okr. Beroun), restaurace Na Svaté. Přednáška

Včelařský rok v optimalizovaném plodišti – komplet. Lektor Miroslav Sedláček, Bučovice.

www.vcelarstvisedlacek.cz

 

Zemědělsko-zahradnický veletrh

19.28. 1. 2024 od 10.00 do 18.00 hod. Německo, Berlín, Výstaviště (Messe Berlin GmbH), Messedamm 22. Veletrh pro výživu, zemědělství a zahradnictví Grüne Woche (Zelený týden).

https://www.gruenewoche.de/

 

Olomoucká včelařská setkávání

20. 1. 2024 od 9.00 do 11.45 hod. Olomouc, 17. listopadu 1192/12, Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta. Přednáška Realita současné včelí pastvy v české (kulturní) krajině. Lektor Ing. Lukáš Matela, Ph.D. Pořádá Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

www.psnv.cz

 

Včelařská přednáška

27. 1. 2024 od 9.00 do 16.00 hod. Rosice, Zbýšovská 1029, Včelařské středisko. Přednáška v rámci Programu vzdělávání začínajících včelařů: Zootechnika včelstev pro jejich úspěšný chov, racionalizace a pomůcky při větším chovu včelstev včetně praktických ukázek. Pořádá Okresní organizace Českého svazu včelařů Brno-venkov.

https://oo-csv-brno-venkov95.webnode.cz/vzdelavani/

 

 

Včelařský kurz

27. 1. 2024, 28. 1. 2024 od 8.30 do 17.30 hod. Bučovice (okr. Vyškov), nám. Svobody 32, motel Arkáda. Jednodenní kurz Úl, pravidla ošetřování včelstev, začátek včelaření (Miroslav Sedláček). Jako host vystoupí doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno s přednáškou Desinfekce, zoohygiena a viry.

www.vcelarstvisedlacek.cz

´

Včelařský kurz

29.31. 1. 2024 od 16.00 do 20.00 hod. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Čtyřdenní Kurz včelaření od A do Z pro začínající včelaře s teoretickou a praktickou částí 24. 4. 2024. Lektoři Josef Lojda, Ing. Miroslava Novotná, Jiří Sláma, Josef Přepechal, Kamil Blažek.

www.souvnasavrky.cz

 

Včelařská přednáška

30. 1. 2024 od 17.00 do 19.00 hod. On-line. Téma Chov včel na malých buňkách. Přednáší RNDr. Leopold Matela, Ph.D. Pořádá Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s., Nasavrky.

www.souvnasavrky.cz

 

Zemědělská konference

30. 1. 2024 od 9.00 do 18.00 hod. Praha 6 – Suchdol, Kamýcká 1276, Česká zemědělská univerzita, aula. Odborná konference Živá krajina k regenerativnímu zemědělství v době klimatických změn. Přednášející z akademické sféry i praxe z ČR a USA.

https://www.konference-zivakrajina.cz/

 

Včelařská přednáška

31. 1. 2024 od 16.00 hod. Plzeň - Bolevec, Kazňejovická 1517/51, centrum Totem. Přednáška Jak se sršní asijskou v ČR aneb Invazní druhy hmyzu v ČR. Lektor Mgr. et Mgr. Jan Walter, Západočeské muzeum v Plzni.

www.totemplzen.cz

 

Výstava Megabrouci

Do 31. 1. 2024 denně od 10.00 do 18.30 hod. Brno, Výstaviště, pavilon H. Výstava Megabrouci 20 několikametrových modelů hmyzu včetně včely medonosné spolu s exponáty reálných druhů hmyzu ze sbírek Moravského zemského muzea.

www.megabrouci.cz

 

Fotografická soutěž

Uzávěrka 31. 1. 2024. Fotografická soutěž „Malí a velcí pomocníci na zahradě“ pro děti a mládež. Vyhlašuje Český zahrádkářský svaz, z. s.

www.zahradkari.cz

 

Literární soutěž

Uzávěrka 31. 1. 2024. 6. ročník literární soutěže pro žáky mateřských, základních a středních škol mimo jiné na téma Naše krajina a zemědělství dnes a před sto lety. V případě mateřských škol možno poslat obrázky.

www.cazv.cz

 

Včelařská přednáška

2. 2. 2024 od 18.00 hod. Vratislavice nad Nisou (okr. Liberec), Tanvaldská 51, sál pod Kaplí Vzkříšení. Vratislavické včelařské setkání na téma Hniloba včelího plodu. Lektor Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

www.vcelarivratislavice.cz

 

Včelařská přednáška

3. 2. 2024 od 10.00 do 13.00 hod. Blížejov (okr. Domažlice), Přívozec 29, restaurace. Přednáška Nemoci, škůdci a zdraví včel (lektor Ing. Dalibor Titěra, CSc. – Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol). Pořádá: ZO ČSV Blížejov.

www.vcelarstvi.cz

 

Potravinářská konference

8. 2. 2024 od 9.00 do 17.00 hod. Praha 4, Vídeňská 1083, Ústav konzervace potravin. Národní konference Food technology, food quality (Nové trendy v úchově potravin). V rámci konference bude vydán sborník příspěvků.

https://ukp.vscht.cz/48250

 

Včelařská přednáška

9. 2. 2024 od 16.00 do 20.00 hod. Nasavrky, Slatiňanská 135, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Přednáška v rámci cyklu Včelařský pátek na témata Probiotické bakterie a včely (MVDr. Soňa Dubná, Ph.D.) a Chov včelích matek (Karel Vrzáň).

www.souvnasavrky.cz

 

Včelařský veletrh

10.–11. 2. 2024. Srbsko, Bělehrad, Bulevar vojvode Mišića 14, Výstaviště. 15. Státní včelařský veletrh (15. Državni pčelarski sajam) pořádaný Asociací včelařských organizací Srbska.

https://sajam.rs/kalendar-2024/drzavni-pcelarski-sajam/

 

Včelařská přednáška

12. 2. 2024 od 16.00 hod. Frýdek-Místek, Dobrá, Základní škola, multifunkční sál.

Přednáška Podněcování, izolace matek (lektor Miroslav Sedláček, Bučovice).

https://www.vcelarstvisedlacek.cz

 

Entomologická výstava

Do 3. 3. 2024 denně mimo pondělí od 10.00 do 18.00 hod. Plzeň, Kopeckého sady 2, Západočeské muzeum. Výstava Bezobratlí kolem nás. Mezi exponáty je prvé hnízdo sršně asijské v České republice, které bylo nalezeno v říjnu 2023 v Plzni Skvrňanech.

www.zcm.cz

 

Včelařská výstava

Do 14. 4. 2024, ÚT–PÁ 10.00–17.00, SO–NE 11.00–18.00 hod. Německo, Berlín, Arnimallee 25, Muzeum evropských kultur. Výstava Buzzing Slovenia s podtitulem O včelách a lidech představuje tradice slovinského včelařství a inovace v oblasti městského včelařství a udržitelného designu. Bohatý doprovodný program.

https://www.smb.museum