Sršeň asijská aktuálně

- redakce

2/2024, strana 8

Sršeň asijská aktuálně

II. celostátní odborná konference s mezinárodní účastí 20. 2. 2024. Místo konání: Ministerstvo životního prostředí, Praha 10 – Vršovice, Vršovická 1442/65.

Program

9.00–9.30 hod.: Registrace

9.30–9-50 hod.: Úvodní informace k sršni asijské

(Mgr. Helena Proková, Ph.D., Střední odborná škola Pod Bánošom, Banská Bystrica)

9.50–10.10 hod.: Co si odnášíme z prvního nálezu sršně asijské

(Mgr. et Mgr. Jan Walter, Západočeské muzeum, Plzeň)

10.10–10.30 hod.: Praktické zkušenosti se sršní asijskou ve Francii (Ing. Václav Novák, Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.)

10.30–10.50 hod.: Eradikační plán sršeň pro sršeň asijskou

(RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha)

10.50–11.10 hod.: Přestávka na kávu

11.10–11.30 hod.: Sršeň asijská z hlediska rizik pro včely

(MVDr. Martin Pijáček, Národní referenční laboratoř pro zdraví včel, Státní veterinární ústav, Olomouc)

11.30–11.50 hod.: Moderní technologie likvidace sršně asijské za využití nanotechnologií

(RNDr. Bruno Sopko, Ph.D., Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

11.50–12.10 hod.: Pasti na sršně asijské. Ano či ne?

(RNDr. Tomáš Görner, Ph.D., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha)

12.10–12.30 hod.: Likvidace hnízd sršně asijské z hlediska hasičů

(zástupce Hasičského záchranného sboru)

12.30–12.50 hod.: Přestávka na kávu

12.50–14.00 hod.: Panelová diskuse

(Mgr. Jarmila Machová – předsedkyně Českého svazu včelařů, Ing. Pavel Fiľo – předseda Slovenského svazu včelařů, Ing. Jiří Janota – předseda Českomoravské myslivecké jednoty, Ing. Miroslav Blahušek - Asociace soukromého zemědělství, RNDr. Michal Vávra – Povodí Labe, s. p., a další).

 

Uzávěrka všech přihlášek přes online formulář na adrese www.psnv.cz do 10. 2. 2024. Poté bude přihlášeným k online účasti e-mailem zaslán odkaz na živý přenos akce.

Pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Pracovní společnost nástavkových včelařů a Ministerstvo životního prostředí.

Doporučená účast online. Počet míst v jednacím sále omezen.